Shortcuts

Board of Directors

Board of Directors  1954-2014

Directors of the Institute

1954-1973 Stefan Barbacki

1973-1985 Ignacy Wiatroszak 

1985-1990 Stanisław Sulinowski

1990-1993 Ignacy Wiatroszak

1993-2003 Jerzy Chełkowski

2004-2011 Wojciech Święcicki

2012-2014 Bogdan Wolko

 

Deputy Directors of the Institute

1973-1982 Stanisław Sulinowski

1984-1988 Tadeusz Kazimierski

1984-1988 Henryk Patyna

1988-1991 Irena Frencel

1990-1993 Janina Przybylska

1991-2003 Wojciech Święcicki

1993-2007 Zygmunt Kaczmarek

2003-2011 Maria Surma

2007-2011 Bogdan Wolko

2012-2014 Piotr Kachlicki

2012-2014 Zbigniew Zwierzykowski

 

Present Board of Directors of the IPG PAS (since January 1, 2015)

Bogdan Wolko - Director of the Institute

Małgorzata Jędryczka - Deputy Director for Scientific Affairs

Zbigniew Zwierzykowski  - Deputy Director for General Affiars