Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Master theses
Na skróty

Master theses

 

Year

Student

Title

Uczelnia

Promotor/

Opiekun

2012

Qiaofu Wen

Characterisation of the Polish isolates of Ramularia collo-cygni on barley

UP, Wydział Ogrodniczy

dr hab. M. Jędryczka

2012

Qiulei Zhang

Characterization of poplar rust (Melampsora spp.) in Poland

UP, Wydział Ogrodniczy

dr hab. M. Jędryczka

2012

Shu Deng

Avirulence genes and microsatellites in current European isolates of Leptosphaeria maculans

UP, Wydział Ogrodniczy

dr hab. M. Jędryczka

2012

Szulda Joanna

Identyfikacja oraz charakterystyka mikologiczna i molekularna izolatów grzybów rodzaju Alternaria z roślin ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita)

UP, Wydział Rolniczy

dr hab. M. Jędryczka

2011

Congcong Yu

Studies on the transfer of fungi by Khapra beetle (Trogoderma granarium Everts) feeding on oilseed rape (Brassica napus L.)?.

UP, Wydział Ogrodniczy

dr hab. M. Jędryczka

2011

Naglak Karolina

Indukcja androgenezy w kulturze pylnikowej Miscanthus sinensis (Anderss.).

UP, Wydział Rolniczy

dr hab. A. Jeżowski

dr K. Głowacka

2011

Skowron

Waldemar

Transformacja i re-transformacja tytoniu transgenem kodującym białko fuzyjne e1D2PE-SHBsAg dla potrzeb biwalentnej szczepionki przeciwko HIV i HBV

UP, Wydział Rolniczy

dr T. Pniewski

2011

Tomczyk Emilia

Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna wybranych genów z rodziny CDPK jęczmienia (Hordeum vulgare L.)uczestniczących w odpowiedzi na stres suszy

UAM, Wydział Biologii

dr M. Kaczmarek

2011

Zhang Xin

Microsatellite DNA in Sclerotinia sclerotiorum from sunflower in China

UP, Wydział Ogrodniczy

dr hab. M. Jędryczka

2010

Banasik Anna

Segregacja alleli w locus denso a zmienność wybranych cech w populacji linii SSD jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)?.

UAM, Wydział Biologii

prof. dr hab. M. Surma

dr A. Kuczyńska

2010

Bilicka

Marcelina

Sekwencje minisatelitarne w populacjach grzyba Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not.

UP, Wydział Rolniczy

dr hab. M. Jędryczka

2010

Burtna Agata

Wykorzystanie markerów molekularnych w ocenie wartości użytkowej pszenicy (Triticum aestivum L.)

UAM, Wydział Biologii

prof. dr hab. T. Adamski

dr K. Krystkowiak

2010

Gąbka

Agnieszka

Charakterystyka izolatów grzybów z rodzaju Trichoderma zasiedlających próchniejące drewno

UP, Wydział Rolniczy

dr L. Błaszczyk

2010

Skrzypczak Tomasz

Organowa, tkankowa i subkomórkowa analiza poziomu ekspresji genu ZFB-box w rozwoju oraz w odpowiedzi na stresy dehydratacyjne (chłód, susza i zasolenie) u gatunków z rodzaju Solanum

UAM, Wydział Biologii

dr A. Kiełbowicz-Matuk,

prof T. Rorat

2010

Strakowska Judyta

Ekspresja fuzyjnych białek 1xPE-SHBsAg i e1PE-SHBsAg w transgenicznym oraz re-transformowanym tytoniu dla potrzeb biwalentnej szczepionki przeciwko HIV i HBV

UP, Wydział Rolniczy

dr T. Pniewski

2009

Bogusiewicz Maria

Ekspresja antygenu rdzeniowego wirusa HBV
(HBcAg) w transgenicznym tytoniu i sałacie dla potrzeb szczepionki
terapeutycznej przeciwko wzwB

 

UP, Wydział Rolniczy

dr T. Pniewski

2009

Czyż Marcin

Ekspresja domeny preS2 antygenu M-HBsAg na nośnikowych
cząstkach CLP-HBcAg w tytoniu jako roślinie modelowej dla potrzeb
udoskonalonej szczepionki przeciwko HBV

 

UAM, Wydział Biologii

prof. dr hab. B. Wolko

dr T. Pniewski

2009

Xiaoli Duan

The use of the petal test as a decision support tool to control sclerotinia stem rot

UP, Wydział Rolniczy

dr hab. M. Jędryczka

2009

Schmidt Piotr

Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna genów Brassica uczestniczących w odpowiedzi na stres suszy

UAM, Wydział Biologii

prof. dr hab. J. Sadowski

dr M. Kaczmarek

2009

Wyrwa katarzyna

Ekspresja domeny preS1 antygenu L-HBsAg na
nośnikowych cząstkach CLP-HBcAg w tytoniu jako roślinie modelowej dla
potrzeb udoskonalonej szczepionki przeciwko HBV

 

UAM, Wydział Biologii

prof. dr hab. B. Wolko

dr T. Pniewski

2008

Zhou Mo

DNA polymorphism of Ascochyta spp. from peas (Pisum sativum L.) in Poland

UP, Wydział Rolniczy

dr hab. M. Jędryczka

2008

Waszak Malwina

Ekspresja chimerycznego białka C-terminalnego
fragmentu antygenu protekcyjnego wąglika (PA4D) oraz antygenu HBc wirusa HBV
w roślinie

 

UP, Wydział Rolnictwa i Bioinzynierii

dr J. Kapusta

dr T. Pniewski

2007

Chojnowska Monika

Opracowanie czterech grup sprzężeń skonsolidowanej mapy genetycznej dla genomu Brassica oleracea

UAM, Wydział Biologii

prof. dr hab. J. Sadowski

dr D. Babula-Skowrońska

2007

Cieśla Agata

Opracowanie pięciu grup sprzężeń skonsolidowanej mapy genetycznej dla genomu Brassica oleracea

UAM, Wydział Biologii

prof. dr hab. J. Sadowski

dr D. Babula-Skowrońska

2007

Gduła Michał

?Ekspresja małego i średniego antygenu
powierzchniowego wirusa HBV w pokoleniu T1 transgenicznej sałaty

 

UAM, Wydział Biologii

prof. dr hab. B. Wolko

dr T. Pniewski

2007

Starzycka Elżbieta

Analiza zmienności wybranych cech morfologicznych roślin i nasion lędźwianu siewnego pochodzących z kolekcji IGR PAN w Poznaniu

AR, Wydział Rolniczy

dr hab. W. Rybiński

2007

Wojciechowska Agnieszka

Zmienność i struktura genetyczna nowej populacji wirusa mozaiki rzepy (TuMV) z roślin chrzanu (Cochlearia armoracia L.)

AR, Wydział Rolniczy

dr P. Lehmann

2006

Bociąg Piotr

Ekspresja białek strukturalnych wirusa HBV w sałacie
(Lactuca sativa L.) oraz ocena ich immunogenności.

 

AR, Wydział Rolniczy

dr J. Kapusta

dr T. Pniewski

2006

Borowczak Paulina

Polimorfizm DNA u izolatów grzyba Alternaria alternata ? badania przy zastosowaniu metody RAPD

AR, Wydział Rolniczy

dr M. Jędryczka

2006

Gutowska Aneta

Chorobotwórczość i zróżnicowanie genetyczne u Alternaria brassicaeAlternaria brassicicola ? patogenów wywołujących czerń krzyżowych

AR, Wydział Rolniczy

dr M. Jędryczka

2006

Hajdan Emilia

Identyfikacja genów odporności na rdzę brunatną u pszenicy ozimej za pomocą markerów DNA typu STS

AR, Wydział Rolniczy

dr Ł. Stępień

2006

ostrowicz

Katarzyna

Badanie polimorfizmu DNA wśród izolatów Leptosphaeria  biglobosa uzyskanych z porażonych roślin rzepaku ozimego w Polsce

AR, Wydział Rolniczy

dr M. Jędryczka

2006

pankiewicz Katarzyna

Molekularne i fenotypowe zróżnicowanie odmian i linii podwojonych haploidów pszenicy /(Triticum  aestivum/ L.)

UAM, Wydział Biologii

prof. dr hab. T. Adamski

2006

Wesołowska Ilona

Markery mini- i mikrosatelitarne satelitarne u Leptosphaeria maculans z terenu Polski

AR, Wydział Rolniczy

dr M. Jędryczka

2005

Bocian Aleksandra

Elektroforeza dwukierunkowa białek i wybranych enzymów protoplastu i płaszcza pyłku trójsłupkowych kwiatów Lythrum salicaria L

UAM, Wydział Biologii

dr A. Kalinowski

2005

Cieślewicz Artur

Mapowanie wybranych genów biosyntezy i sygnalizacji etylenu na chromosomach Brassica oleracea

UAM, Wydział Biologii

prof. dr hab. J. Sadowski

dr D. Babula

2005

Kostrzak Anna

Konstytutywna i organo-specyficzna ekspresja średniego
antygenu powierzchniowego M-HBsAg wirusa HBV w tytoniu Nicotiana tabacum L

UAM, Wydział Biologii

prof. dr hab. B. Wolko

dr T. Pniewski

2005

Szyk Jacek

Mapowanie wybranych genów biosyntezy i sygnalizacji ABA na chromosomach Brassica oleracea?,

UAM, Wydział Biologii

prof. dr hab. J. Sadowski

dr M. Kaczmarek

2004

 Batlńska Joanna

Badania nad zróżnicowaniem kariotypów polskich izolatów grzyba Leptosphaeria maculans (Desm.) Ces. et de Not.

AR, Wydział Rolniczy

dr M. Jędryczka

dr P. Kachlicki

2004

Białkowska

Milena

Zróżnicowanie kariotypów polskich izolatów Leptosphaeria biglobosa.

AR, Wydział Rolniczy

dr M. Jędryczka

dr P. Kachlicki

2004

Wydro mateusz

Wykorzystanie techniki RNAi do wyciszenia genu gfp w komórkach transgenicznego rzepaku

UAM, Wydział Biologii

prof. dr hab. H. Augustyniak

dr P. Lehmann

2003

Junming

Sun

Characterization of Sclerotinia sclerotiorum isolates from different regions and host plants

AR, Wydział Ogrodniczy

dr. M. Jędryczka

2003

Łozińska Anna

Mapowanie chromosomów Brassica oleracea przy zastosowaniu metody FISH i klonów BAC

UAM, Wydział Biologii

dr hab. J. Sadowski

mgr P. A. Ziółkowski

2003

Rodakowska ewelina

Molekularne mechanizmy odporności roślin na infekcję wirusa mozaiki rzepy (TuMV)

UAM, Wydział Biologii

prof. dr hab. E. Gwóźdź

dr P. Lehmann

2002

 Shande Liu

Population of Leptosphaeria maculans/Phoma lingam in 2000/01 on rapeseed (Brassica napus) in Poland ? morphology, pathogenicity, isozymes

AR, Wydział Ogrodniczy

dr M. Jędryczka

2002

Szabała Bartosz

Otrzymanie roślin transgenicznych ziemniaka o zmienionym poziomie ekspresji genu kodującego białko dehydrynowe 25 kDa

AR, Wydział Technologii Żywności

dr hab. T. Rorat

2001

Cieniuch Paweł

Ekpresja genu kodującego glukozylo-transferazę pod wpływem chłodu u dwóch gatunków ziemniaka, różniących się odpornością na zamarzanie

UAM, Wydział Biologii

dr hab. T. Rorat

2001

Jian Song Wen

Identification of different maize (Zea mays L.) genotypes using isozyme and RAPD marker analysis

AR, Wydział Ogrodniczy

dr hab. B. Wolko

2000

Kramek Robert

Analiza ekspresji genów kodujących ATP-azę wakuolarną i mniejszą podjednostkę RUBISCO u Solanum sogarandinum pod wpływem stresu chłodu

UAM, Wydział Biologii

dr hab. T. Rorat

2000

Krzemińska A

Zakres zmienności genetycznej w efektywności wykorzystania wody i aktywności fotosyntetycznej lisci flagowych jęczmienia jarego w warunkach zmiennego nawożenia NPK

AR, Wydział Rolniczy

dr hab. A. Górny

2000

Liping He

Variability of proteins from pollen and diploid tissue of sunflower varietes

AR, Wydział Ogrodniczy

dr A. Kalinowski

2000

Lis Arkadiusz

Analiza ekspresji wybranych genów u Solanum sogarandinum i S. tuberosum w warunkach stresu chłodu

UAM, Wydział Biologii

dr hab. T. Rorat

2000

Morąg M

Ustalenie parametrów wydajnej transformacji Cochlearia armoracia L. przy użyciu Agrobacterium tumifaciens

UAM, Wydział Biologii

dr P. Lehmann

2000

Wenbin Wu

Chromosomal organisation of selected genes in Brassica oleracea L.

AR, Wydział Ogrodniczy

dr hab. J. Sadowski

2000

Yiqing

Zhuang

Characterization of Leptosphaeria maculans/Phoma lingam strains isolated from seeds of oilseed rape (Brassica napus L.).

AR, Wydział Ogrodniczy

dr M. Jędryczka

2000

Zhibin Chen

Study on meiotic chromosomes of Brassica and Arabidopsis for further in situ hybrydisaion

AR, Wydział Ogrodniczy

dr hab. J. Sadowski

1999

Wang Guoping

Evaluation of Brassica napus seed infection by Leptosphaeria maculans/Phoma lingam

AR, Wydział Ogrodniczy

dr M. Jędryczka

1998

Yuhua Guo

Assesing characteristics of freezing resistance and cold acclimation in different wheat genotypes

AR, Wydział Ogrodniczy

prof. dr hab. J. Chełkowski

dr H. Wiśniewska

1998

 Zhang Wei

Secondary metabolites of Tox0 Phoma lingam strains and their phytotoxic activity

AR, Wydział Ogrodniczy

dr  M. Jędryczka