Council of Young Scientific Workers IGR PAN

Rada Młodych Pracowników Naukowych IGR PAN kadencji 2018-2019

Członkowie:


1. mgr inż. Hanna Ćwiek-Kupczyńska - Zakład Biometrii i Bioinformatyki

2. dr Magdalena Kroc - Zakład Genomiki

3. dr Justyna Lalak-Kańczugowska - Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin

4. dr Krzysztof Mikołajczak - Zakład Biotechnologii

5. dr Dawid Perlikowski - Zakład Biologii Stresów Środowiskowych

6. dr Karolina Stefanowicz - Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin

 

Rada Młodych Pracowników Naukowych IGR PAN kadencji 2016-2017

Członkowie:

1.       dr Agnieszka Kiełbowicz-Matuk – Zakład Biologii Stresów Środowiskowych

2.       mgr inż. Hanna Ćwiek-Kupczyńska – Zakład Biometrii i Bioinformatyki

3.       dr inż. Monika Langner – Zakład Biotechnologii

4.       dr hab inż. Lidia Błaszczyk – Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin

5.       dr Magdalena Kroc – Zakład Genomiki

6.       dr inż. Karolina Stefanowicz – Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin

 

Rada Młodych Pracowników Naukowych IGR PAN kadencji 2013-2015

Członkowie:

1.       dr Agnieszka Kiełbowicz-Matuk – Zakład Biologii Stresów Środowiskowych

2.       mgr inż. Hanna Ćwiek-Kupczyńska – Zakład Biometrii i Bioinformatyki

3.       dr inż. Monika Langner – Zakład Biotechnologii

4.       dr inż. Lidia Błaszczyk – Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin

5.       dr Magdalena Kroc – Zakład Genomiki