Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
General information

General information

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (IGR PAN) jest ważnym centrum naukowym w zakresie badań genetycznych i molekularnych roślin uprawnych.
 
Misją działania IGR PAN jest prowadzenie prac badawczych w zakresie nauk biologicznych  i rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem genetyki  i genomiki roślin oraz upowszechnianie wyników tych badań zgodnie z najwyższymi standardami.
 
IGR PAN, pominąwszy ośrodki uczelniane, jest jedynym instytutem badawczym zajmującym się genetyką roślin w Polsce. Jego główne specjalizacje to: genomika, cytogenetyka, biotechnologia, kultury in vitro, odporność roślin na stresy oraz biometria i bioinformatyka.
 
Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.
 
Z inicjatywy Instytutu ustanowiono w 1994 r. Krajową Nagrodę Naukową z Zakresu Genetyki Roślin im. Stefana Barbackiego. Corocznie przeprowadzany jest konkurs na najlepsze prace młodych pracowników naukowych.
 
W styczniu 2014 roku Komisja Europejska nadała Instytutowi prestiżowe logo HR Excellence in Research premiując tym samym przestrzeganie w IGR zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Naukowców. Informacje o Instytucjach, które posiadają logo HR Excellence in Research znajduje się na portalu EURAXESS.
 
Od lipca 2014 roku w IGR PAN realizowany jest pierwszy w Polsce, pilotażowy konkurs na Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej - ERA Chairs. W ramach projektu o akronimie BIO-TALENT ("The Creation of the Department of Integrative Plant Biology") utworzono Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu: www.biotalentu.eu.

 

 Statut zatwierdzony przez Prezesa PAN 16 05 2011

      Zmiana statutu zatwierdzona przez Prezesa PAN 20 08 2012

      Zmiana statutu zatwierdzona przez Prezesa PAN 30 12 2014