Habilitations

Habilitations in progress 2019:

Izabela Pawłowicz, PhD

Karolina Susek, PhD

Michał Książkiewicz, PhD