Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Wydarzenia
Na skróty

Wydarzenia

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Piaseckiej

Data: 2013-06-18
Anna Piasecka
Więcej informacji tutaj...

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Michała Kwiatka

Data: 2013-06-18
Michał Kwiatek
Więcej informacji tutaj...

Biotechnologia w hodowli roślin

Data: 2013-06-20
Prof. Adam Łukaszewski (University of California, Riverside)

Workshop on "Plant genomics resources and phenotypic data standarisation"

Data: 2013-06-27 do 2013-06-28
transPLANT consortium

2nd transPLANT workshop will be held in Poznań (AMU campus, Faculty of Biology, 89 Umultowaska street) on June 27-28, 2013.

transPLANT is a consortium of 11 European partners gathered to address the challenges of complex plant genome data integration and to develop a trans-national infrastructure for plant genomic secience. For details please visit http://transplantbd.eu/.

The local organizer group is located at IPG PAS, Poznań, Poland (www.igr.poznan.pl).

If any information is needed plase contact prof. Paweł Krajewski (pkra@igr.poznan.pl).

Registration is already closed.

Institutions teaching in this workshop: Adam Mickiewicz University, EMBL-EBI, MIPS-Helmholtz Center Munich, INRA-URGI, IPG PAS Poznań

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Ciszewskiej-Marciniak

Data: 2013-06-27

Notice: Undefined index: Autorzy in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGCalendar^ba7f8b904cca18ce8ef251be7aed9f7077459ccc.module_db_tpl.CGCalendar;list_Sample.php on line 93
Dnia 27 czerwca 2013 r. o godz.10.30 w sali konferencyjnej IGR PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Ciszewskiej - Marciniak ?Odporność wierzby wiciowej (Salix viminalis L.) i jej mieszańców z topolą osiką (Populus tremula L.) na rdzę (Melampsora spp.) oraz charakterystyka patogena?

Ramularia workshop

Data: 2013-07-05

Notice: Undefined index: Autorzy in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGCalendar^ba7f8b904cca18ce8ef251be7aed9f7077459ccc.module_db_tpl.CGCalendar;list_Sample.php on line 93

14.00 Welcome by prof. Małgorzata Jędryczka

Introduction of participants

1st session

Current distribution of Ramularia collo-cygni in Poland (Małgorzata Jędryczka, IPG PAS)

Situation in the Czech Republic (Pavel Matusinski, Agrotest Fyto)

The microplot experiment: Intention, results from Germany (Michael Hess, Technical University of Munich)

Approach how to study tolerance and impact on yield by differentiated fungicide treatments (Neil Havis, Scottish Rural University College)

Break

16.00 2nd session

Microplot experiment: Results from UK. Tolerance of varieties, methods for investigation. Approaches for modeling epidemics (Neil Havis, Scottish Rural University College).

Experiments from Switzerland. Investigations on fungicide efficacy (Peter Frei, Agroscope)

Fungicide resistance and different molecular approaches to study Ramularia populations in space and time (James Fountaine, Scottish Rural University College, Marta Piotrowska, Scottish Rural University College)

Break

17.30 3rd Session

Investigating the biology of Ramularia collo-cygni to get a better understanding of Ramularia epidemics. Ideas and  first results from the PhD thesis (Hind Sgher, Technical University of Munich)

Analysis of rubellins using mass spectrometry methods (Piotr Kachlicki, IPG PAS)

The life cycle and potential sexual recombination in the fungus (Neil Havis, Scottish Rural University College).

Final discussion

 

IV Polski Kongres Genetyki 10-13 września 2013, Poznań

Data: 2013-09-10 do 2013-09-13

Notice: Undefined index: Autorzy in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGCalendar^ba7f8b904cca18ce8ef251be7aed9f7077459ccc.module_db_tpl.CGCalendar;list_Sample.php on line 93

W dniach 10-13 września 2013 r. odbędzie się w Poznaniu IV Polski Kongres Genetyki organizowany przez Polskie Towarzystwo Genetyczne i Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka.

Celem Kongresu jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć badań nad genetyką człowieka, zwierząt, roślin i mikroorganizmów w Polsce oraz nakreślenie nowych kierunków ich rozwoju.

Kongres będzie podzielony na 4 sekcje tematyczne:

1. Genetyka Człowieka

2. Genetyka Zwierząt

3. Genetyka Roślin

4. Genetyka Mikroorganizmów

Szczegółowe informacje: http://www.kongresgenetyki2013.pl

Noc Naukowców

Data: 2013-09-27 00:00 do 2013-09-27 23:59

Notice: Undefined index: Autorzy in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGCalendar^ba7f8b904cca18ce8ef251be7aed9f7077459ccc.module_db_tpl.CGCalendar;list_Sample.php on line 93
Zapraszamy Państwa do udziału w Nocy Naukowców 2013. Jest to wydarzenie w ramach którego zorganizowanych zostanie wiele imprez o charakterze popularno-naukowym i rozrywkowym. Ich celem jest zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do poznania się i wspólnych działań. Naukowcy odejdą od swoich codziennych obowiązków, aby bawić się wspólnie z publicznością. Każdy będzie mógł się przekonać, że nauka jest pasjonująca i ciekawa.
W tym roku Noc Naukowców odbędzie się w Poznaniu, Olsztynie, Gliwicach, Krakowie, Niepołomicach, Tarnowie i Nowym Sączu.

Termin: 27 września br.

Więcej informacji:
http://www.nocnaukowcow.pl

Decolorization of synthetic dyes by Beauveria bassiana

Data: 2013-10-08
mgr inż. Monika Urbaniak

Notice: Undefined index: Opis in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGCalendar^ba7f8b904cca18ce8ef251be7aed9f7077459ccc.module_db_tpl.CGCalendar;list_Sample.php on line 108

Heterologous Mapping of Brachypodium distachyon BAC clones in genome of B. stacei and B. hybridum

Data: 2013-10-15
mgr Joanna Chojnicka
seminarium doktoranckie

Genetic variability of Turnip mosaic virus (TuMV). Analysis of nonsynonymous mutations leading to changes in the course of TuMV and Nicotiana benthamiana plant model interaction

Data: 2013-10-22
mgr inż. Marcin Pyrski
seminarium doktoranckie

Tolerancja stresów abiotycznych u wybranych gatunkówi mieszańców międzyrodzajowych traw kompleksu Lolium-Festuca

Data: 2013-10-25
Arkadiusz Kosmala
dr Arkadiusz Kosmala - Seminarium Naukowe IGR PAN

The organization of repetitive sequences in the genome of Chenopodium quinoa and selected diploid species of Chenopodium

Data: 2013-10-29
mgr Maciej Majka
seminarium doktoranckie

Q-Exactive - nowy spektrometr mas w IGR i możliwości jego wykorzystania w badaniach

Data: 2013-10-30
Piotr Kachlicki
Seminarium Zakładu Genetyki Patogenów i Odporności Roślin; godz. 12:00

Workshop on writing scientific manuscripts in English

Data: 2013-11-06
Prof. Neil Jones
workshop for 16 PhD students; 9am-4pm conference hall

Heterosis: the latest news

Data: 2013-11-07
Prof. Neil Jones
Prof. Neil Jones (Professor Emeritus, Aberystwyth University, UK); 12 am - conference hall

Workshop on writing scientific manuscripts in English

Data: 2013-11-08
Prof. Neil Jones
workshop for 16 PhD students; 9am-4pm, conference hall

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji bioetanolu II generacji z biomasy sorgo (Sorghum sp.) i miskanta (Miscanthus sp.).

Data: 2013-11-12
Joanna Cerazy, Karolina Malec
Seminarium doktoranckie - projekt SORMISOL; godz. 9:00

Czysta energia z biomasy

Data: 2013-11-14
Stanisław Andrzej Jeżowski
Seminarium otwarte Zakładu Biotechnologii; godz. 13:00

I konferencja szkoleniowa "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji,systemu obrotu i wykorzystania w paszach"

Data: 2013-11-19 do 2013-11-21
Wieloletni Projekt Rządowy "Polskie Białko"
Do dnia 14.11 br. zgłoszenia przyjmuje Pani Agnieszka Frankowska [afrankow@up.poznan.pl, (61) 848 -7232 lub 848 - 7226] Program I konferencji szkoleniowej w ramach projektu wieloletniego "Polskie Białko": 19.11: "Zwiększenie stabilności i jakości plonu wysokobiałkowych roślin strączkowych" 20.11: "Nowe trendy w agrotechnice roślin strączkowych i sposoby zwiększania opłacalności uprawy"; "Rodzime źródła białka roślinnego w żywieniu zwierząt monogastrycznych 21.11: "Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku i systemu obrotu, a także opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe".

The analysis of Trichoderma and Clonostachys species able to degrade zearalenone and fumonisin B1

Data: 2013-11-19
mgr Anna Budzińska
Dcotoral seminar @ 9am

Biosynteza metabolitów wtórnych przez patogeniczne grzyby Fusarium

Data: 2013-11-22
Łukasz Stępień
Seminarium naukowe IGR PAN godz. 12:00

Mapowanie QTL związanych z kształtowaniem się cech plonotwórczych w warunkach niedoboru wody w populacji RIL jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) segregującej w locus sdw1/denso

Data: 2013-11-26
mgr inż. Krzysztof Mikołajczak
Seminarium doktoranckie, przygotowanie przed otwarciem przewodu doktorskiego; godz. 11:00

Identyfikacja QTL związanych z plonowaniem w warunkach niedoboru wody i długością okresu wegetacji w populacji jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.) Lubuski x CAM/B1/CI

Data: 2013-11-26
mgr Piotr Ogrodowicz
seminarium doktoranckie, przygotowanie przed otwarciem przewodu doktorskiego, godz. 11:30

Wpływ ekspresji genów Glu-A3, Glu-B3, Glu-D3 kodujących LMW podjednostki gluteninowe pszenicy zwyczajnej Triticum aestivum L. na właściwości reologiczne ciasta

Data: 2013-12-03
Sławomir Franaszek
Seminarium doktoranckie godz.9:00, próba przed otwarciem przewodu doktorskiego

MOBILNOŚĆ W NAUCE - DEBATA

Data: 2013-12-10
Akademia Młodych Uczonych

Ruch społeczny Obywatele Nauki oraz Akademia Młodych Uczonych PAN (AMU-PAN) zapraszają do udziału w otwartej debacie poświęconej mobilności naukowców pt. ?Naukowiec - wędrowiec? Debata o mobilności w nauce?. Punktem wyjścia do dyskusji będą wnioski płynące z pierwszego sympozjum o mobilności naukowców AMU-PAN, które miało miejsce 23 października br. w Warszawie. Dotyczyły one m.in. następujących zagadnień: mobilności międzynarodowej, mobilności wewnątrz Polski czy też dostępności infrastruktury badawczej.

Termin: 10 grudnia br.
Miejsce: sala konferencyjna, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ul. Noskowskiego 12/14, Poznań

Więcej informacji:
http://obywatelenauki.pl/2013/11/debata-naukowiec-wedrowiec-debata-o-mobilnosci-w-nauce-10-grudnia-poznan/

Od klasycznych do molekularnych badań dotyczących podstaw zmienności fenotypu jęczmienia (Hordeum vulgare L.) w powiązaniuz efektami locus sdw1/denso

Data: 2013-12-13
Anetta Kuczyńska
Seminarium Instytutowe godz. 12:00