Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Pracownicy

Pracownicy

mgr  Aneta Gaczyńska
tel.: 295
Dział Finansowo-Księgowy
mgr Anna Galińska
tel.: 208
Grupa Polowa i Obsługi Technicznej
dr Magdalena Gawłowska
tel.: 291, 203
Zakład Genomiki, Zespół Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych

Notice: Undefined index: degree in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGUserDirectory^4ae5c21ce4948b4765e2d4492a29382328add1fc.module_db_tpl.CGUserDirectory;summary_igr.php on line 80
Andrzej Giełda
tel.: 280
Dział Gospodarczo-Techniczny
mgr Carolina Gomes
tel.: 209
Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin, Zespół Inżynierii Ściany Komórkowej
dr hab. Andrzej Górny
tel.: 260
Zakład Genomiki, Zespół Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych
mgr inż. Barbara Górynowicz
tel.: 291
Zakład Genomiki, Zespół Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych
dr Franklin Gregory
tel.: 266
Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin, Zespół Nanobiotechnologii i Biosyntezy Metabolitów Wtórnych
dr Katarzyna Głowacka

Notice: Undefined index: phone in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGUserDirectory^4ae5c21ce4948b4765e2d4492a29382328add1fc.module_db_tpl.CGUserDirectory;summary_igr.php on line 91
Zakład Biotechnologii, Zespół Bioinzynierii
wstecz...