Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Pracownicy

Pracownicy

prof. dr hab. Piotr Kachlicki
tel.: 264
Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin, Zespół Metabolomiki
dr Joanna Kaczmarek
tel.: 248
Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin, Zespół Fitopatologii Molekularnej
prof.dr hab. Zygmunt Kaczmarek
tel.: 246
Zakład Biometrii i Bioinformatyki, Zespół Biometrii i Bioinformatyki

Notice: Undefined index: degree in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGUserDirectory^4ae5c21ce4948b4765e2d4492a29382328add1fc.module_db_tpl.CGUserDirectory;summary_igr.php on line 80
Barbara Kalemba
tel.: 254
Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin, Zespół Metabolomiki

Notice: Undefined index: degree in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGUserDirectory^4ae5c21ce4948b4765e2d4492a29382328add1fc.module_db_tpl.CGUserDirectory;summary_igr.php on line 80
Violetta Kędzierska
tel.: 213
Biblioteka
mgr Michał Kempa
tel.: 202
Zakład Biotechnologii, Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż
dr Agnieszka Kiełbowicz-Matuk
tel.: 218, 283
Zakład Biologii Stresów Środowiskowych, Zespół Regulacji Ekspresji Genów

Notice: Undefined index: degree in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGUserDirectory^4ae5c21ce4948b4765e2d4492a29382328add1fc.module_db_tpl.CGUserDirectory;summary_igr.php on line 80
Marek Kniat
tel.: 210
Dział Zaopatrzenia

Notice: Undefined index: degree in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGUserDirectory^4ae5c21ce4948b4765e2d4492a29382328add1fc.module_db_tpl.CGUserDirectory;summary_igr.php on line 80
Krystyna Knychała
tel.: 215
Dział Zaopatrzenia

Notice: Undefined index: degree in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGUserDirectory^4ae5c21ce4948b4765e2d4492a29382328add1fc.module_db_tpl.CGUserDirectory;summary_igr.php on line 80
Krzysztof Kobla
tel.: 262
Dział Zaopatrzenia
dr Grzegorz Koczyk
tel.: 290
Zakład Biometrii i Bioinformatyki, Zespół Ewolucji Funkcji Systemów Biologicznych
dr hab., prof. IGR PAN Arkadiusz Kosmala
tel.: 285
Zakład Biologii Stresów Środowiskowych, Zespół Cytogenetyki i Fizjologii Molekularnej Roślin
mgr Mirosława Kozak
tel.: 295
Dział Finansowy
prof. dr hab. Paweł Krajewski
tel.: 238
Zakład Biometrii i Bioinformatyki, Zespół Biometrii i Bioinformatyki
dr Magdalena Kroc
tel.: 291, 203
Zakład Genomiki, Zespół Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych
mgr Dariusz Kruszka
tel.: 237, 254
Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin, Zespół Nanobiotechnologii i Biosyntezy Metabolitów Wtórnych

Notice: Undefined index: degree in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGUserDirectory^4ae5c21ce4948b4765e2d4492a29382328add1fc.module_db_tpl.CGUserDirectory;summary_igr.php on line 80
Tomasz Krysiak
tel.: 208
Grupa Polowa i Obsługi Technicznej
lic Anna Krzemieńska
tel.: 275
Sekretariat
dr Tomasz Książczyk
tel.: 293
Zakład Biologii Stresów Środowiskowych, Zespół Fizjologii Molekularnej i Cytogenetyki Roślin
dr Michał Książkiewicz
tel.: 268
Zakład Genomiki, Zespół Struktury i Funkcji Genów
dr hab. Anetta Kuczyńska
tel.: 224, 289
Zakład Biotechnologii, Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż
mec. Anna Kwasiżur
tel.: 282
Radca Prawny
dr Michał Kwiatek
tel.: 220
Zakład Genomiki, Zespół Genomiki Zbóż

Notice: Undefined index: degree in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGUserDirectory^4ae5c21ce4948b4765e2d4492a29382328add1fc.module_db_tpl.CGUserDirectory;summary_igr.php on line 80
Bogdan Kłos
tel.: 207
Grupa Polowa i Obsługi Technicznej
wstecz...