Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Pracownicy

Pracownicy

mgr inż. Piotr Walerowski
tel.: 209
Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin, Zespół Biologii Systemów Roślinnych

Notice: Undefined index: degree in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGUserDirectory^4ae5c21ce4948b4765e2d4492a29382328add1fc.module_db_tpl.CGUserDirectory;summary_igr.php on line 80
Romana Wawrzyniak
tel.: 247
Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin, Zespół Fitopatologii Molekularnej
prof. dr hab. Halina Wiśniewska
tel.: 235
Zakład Genomiki, Zespół Genomiki Zbóż
mgr Natalia Witaszak
tel.: 237
Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin, Zespół Interakcji Roślina-Mikroorganizm

Notice: Undefined index: degree in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGUserDirectory^4ae5c21ce4948b4765e2d4492a29382328add1fc.module_db_tpl.CGUserDirectory;summary_igr.php on line 80
Regina Witkowska
tel.: 215
Dział Zaopatrzenia

Notice: Undefined index: degree in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGUserDirectory^4ae5c21ce4948b4765e2d4492a29382328add1fc.module_db_tpl.CGUserDirectory;summary_igr.php on line 80
Magdalena Wlaszczyk
tel.: 247
Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin, Zespół Fitopatologii Molekularnej
mgr Anna Wojciechowska
tel.: 212
Dział Finansowo-Księgowy
prof. dr hab. Bogdan Wolko
tel.: 225
Zakład Genomiki, Zespół Struktury i Funkcji Genów

Notice: Undefined index: degree in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGUserDirectory^4ae5c21ce4948b4765e2d4492a29382328add1fc.module_db_tpl.CGUserDirectory;summary_igr.php on line 80
IGR WWW

Notice: Undefined index: phone in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGUserDirectory^4ae5c21ce4948b4765e2d4492a29382328add1fc.module_db_tpl.CGUserDirectory;summary_igr.php on line 91

Notice: Undefined index: workplace_pl in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/tmp/templates_c/CGUserDirectory^4ae5c21ce4948b4765e2d4492a29382328add1fc.module_db_tpl.CGUserDirectory;summary_igr.php on line 98
wstecz...