Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Aktualności

Aktualności

Wyróżnienie dla naukowców z IGR PAN

Z przyjemnością informujemy, że uchwałą nr 5/2018 zebrania plenarnego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN z dnia 22 listopada 2018 r., w sprawie przyznania nagród naukowych i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2018 roku, pracownicy naukowi Zakładu Genomiki z Instytutu Genetyki Roślin PAN: prof. dr hab. Barbara Naganowska, dr Michał Książkiewicz, dr Sandra Rychel i dr Katarzyna Czyż zostali uhonorowani Wyróżnieniem Wydziału za cykl prac pt. „Konstrukcja konsensusowych map genetycznych łubinu wąskolistnego i białego, określenie w genomach tych gatunków regionów konserwatywnych w obrębie roślin strączkowych oraz identyfikacja genów warunkujących cechę wczesności kwitnienia”. Serdecznie gratulujemy! Uprzejmie informuję, że wręczenia nagród odbędzie się 13 grudnia 2018 r. w Sali Lustrzanej w Pałacu Staszica, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72, o godz. 11.00.