Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Historia

Historia

Instytut Genetyki Roślin PAN istnieje ponad 60 lat. W 1954 roku z inicjatywy profesora Stefana Barbackiego został utworzony Zakład Hodowli Roślin PAN. Sześć lat później, 1 stycznia 1961 roku, Zakład Hodowli Roślin PAN został połączony z istniejącym od 1952 roku Zakładem Genetyki PAN w Skierniewicach, kierowanym przez profesora Edmunda Malinowskiego. Utworzony w wyniku fuzji Zakład Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu stanowić miał, zgodnie z intencją profesora Barbackiego, centrum badań genetycznych nad roślinami uprawnymi. Zakład kierowany przez profesora Malinowskiego działał jako filialny Ośrodek Badań Genetycznych w Skierniewicach. W lutym 1969 r. na mocy uchwały Sekretariatu Naukowego PAN siedzibę Ośrodka przeniesiono do Poznania.
 
W 1979 roku Zakład Genetyki Roślin PAN zyskał rangę Instytutu. Prezydium Polskiej Akademii Nauk określiło, że przedmiotem jego działania są badania naukowe w zakresie genetyki roślin, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rolnictwa.
 
Instytut ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie  agronomia. W latach 1976 - 2015 stopień doktora nauk rolniczych uzyskało 93 doktorantów.
 
Instytut Genetyki Roślin PAN, podobnie jak inne placówki naukowe, podlega okresowej ewaluacji przeprowadzanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ostatniej ocenie parametrycznej Instytut otrzymał kategorię A.