Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Struktura

Struktura

Zakłady Instytutu Genetyki Roślin PAN

Zakład Biologii Stresów Środowiskowych

Kierownik:    dr hab. Arkadiusz Kosmala, prof. IGR PAN

Zespół Regulacji Ekspresji Genów

Lider:  dr hab, Agnieszka Kiełbowicz-Matuk

Zespół Fizjologii Molekularnej i Cytogenetyki Roślin

Lider:  dr hab. Arkadiusz Kosmala, prof. IGR PAN

Zakład Biometrii i Bioinformatyki

Kierownik:    prof. dr hab. Paweł Krajewski

Zespół Biometrii i Bioinformatyki

Lider:  prof. dr hab. Paweł Krajewski

Zespół Ewolucji Funkcji Systemów Biologicznych

Lider:  dr hab. Grzegorz Koczyk 

Zakład Biotechnologii

Kierownik:      dr hab. Tomasz Pniewski, prof. IGR PAN

Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż

Lider:  dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN

Zespół Bioiżynierii

Lider:  dr hab. Tomasz Pniewski, prof. IGR PAN

Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin

Kierownik:    prof. dr hab. Łukasz Stępień

Zespół Fitopatologii Molekularnej

Lider:  prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka

Zespół Interakcji Roślina-Patogen

Lider: prof. dr hab. Łukasz Stępień

Zespół Metabolomiki

Lider:  prof. dr hab. Piotr Kachlicki

Zespół Struktury i Funkcji Mikrobiomu Roślin

Lider:  dr hab. Lidia Błaszczyk

Zakład Genomiki

Kierownik:     prof. dr hab. Barbara Naganowska

Zespół Struktury i Funkcji Genów

Lider:  prof. dr hab. Barbara Naganowska

Zespół Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych

Lider:  prof. dr hab. Wojciech Święcicki

Zespół Genomiki Zbóż

Lider:  prof. dr hab. Halina Wiśniewska

Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin

Kierownik:      dr hab. Robert Malinowski

Zespół Biologii Systemów Roślinnych

Lider:  dr hab. Robert Malinowski

Zespół Inżynierii Ściany Komórkowej Roślin

Lider:  dr Jorge Paiva

Zespół Nanobiotechnologii i Biosyntezy Metabolitów Wtórnych

Lider:  dr Franklin Gregory