Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zakład Biometrii i Bioinformatyki

Zakład Biometrii i Bioinformatyki

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Paweł Krajewski

tel. (+48) 61 65 50 238
e-mail: pkra@igr.poznan.pl

W skład Zakładu wchodzą 2 Zespoły: Biometrii i Bioinformatyki oraz Ewolucji Funkcji Systemów Biologicznych. Zakład prowadzi badania na temat modelowania i analizy danych pochodzących z doświadczeń biologicznych oraz struktur i narzędzi przetwarzania danych. Szczególnie interesujące są dane powstające w doświadczeniach wykorzystujących protokoły takie jak sekwencjonowanie lub chromatografia. Ze względu na duże liczby obserwacji i komplementarność tych analiz w projektach biologicznych, istotnym zagadnieniem jest integracja różnych zbiorów danych. Będący częścią Zakładu Zespół Ewolucji Funkcji Systemów Biologicznych, kierowany przez dr. Grzegorza Koczyka, bada ewolucję elementów genomu (zarówno genów jak i sekwencji niekodujących) jako pochodną selekcji wynikającej z zarówno wymagań funkcjonalnych, jak i ograniczeń wynikających z  praw fizyki, chemii i rachunku prawdopodobieństwa. Jego celem jest poszukiwanie uproszczonych, ogólnych reguł kształtujących ewolucję systemów biologicznych, przy wykorzystaniu zarówno techniki biologii molekularnej, jak i narzędzi bioinformatycznych. 

Zespół Biometrii i Bioinformatyki
Kierownik Zespołu: prof. dr. hab. Paweł Krajewski
 
Zespół Ewolucji Funkcji Systemów Biologicznych
Kierownik Zespołu: dr Grzegorz Koczyk