Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zakład Biotechnologii

Zakład Biotechnologii

Kierownik Zakładu:

dr. hab. Tomasz Pniewski, prof. IGR PAN

tel. (+48) 61 65 50 251
e-mail: tpni@igr.poznan.pl

 

W skład Zakładu wchodzą 2 Zespoły: Bioinżynierii oraz Fenotypowania i Genotypowania Zbóż.
W Zespole Bioinżynierii prowadzone są badania związane z biofarmingiem i bioenergetyką.W pierwszym obszarze prace koncentrują się na wytwarzaniu w roślinnych systemach ekspresyjnych cząstek wiruso- i kapsydopodobnych jako składników szczepionek doustnych i iniekcyjnych, nośników białkowych dla epitopów różnych antygenów oraz składników bionanocząstek. Badania z zakresu bioenergetyki obejmują: poznanie podstaw biologicznych plonowania traw energetycznych z rodzaju Miscanthus, w tym oporności na stresy abiotyczne oraz zastosowanie biomasy miskanta do produkcji biopaliw i bioproduktów, w tym z wykorzystaniem modyfikacji genetycznych.
 Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż prowadzi badania, których celem jest poznanie molekularnych podstaw zmienności cech fenotypowych o znaczeniu użytkowym u jęczmienia, pszenicy i roślin strączkowych. Ponadto badane są mechanizmy warunkujące reakcję roślin na czynniki stresowe na poziomie transkryptomu, proteomu i metabolomu. Analizowane są cechy technologiczne ziarna, efekty plejotropowe genów półkarłowatości oraz poszukiwane są markery dla ważnych cech agronomicznych, w tym dla odporności na stresy biotyczne i abiotyczne.
 
Zespół Bioinżynierii
Kierownik Zespołu: dr. hab. Tomasz Pniewski, prof. IGR PAN
 
Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż
Kierownik Zespołu: dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN