Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż
Na skróty

Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż

Lider

dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN

Skład

prof. dr hab. Tadeusz Adamski
prof. dr hab. Maria Surma
dr Krzysztof Mikołajczak
dr Piotr Ogrodowicz
dr Sławomir Franaszek
mgr Michał Kempa (doktorant)
mgr Kamil Kowalik (doktorant)
mgr inż. Renata Trzeciak
Alina Anioła
Renata Holewińska

 
Zespół prowadzi badania z zakresu genetyki i genomiki ilościowej jęczmienia, pszenicy i roślin strączkowych. Obiektem badań są populacje linii homozygotycznych uzyskiwanych różnymi technikami, które są fenotypowane i genotypowane z wykorzystaniem wysokoprzepustowych metod nowej generacji. Celem badań jest poszukiwanie zależności między obserwowaną zmiennością na poziomie fenotypu ze zmiennością na poziomie molekularnym. Analizowane są cechy użytkowe  związane z ilością i jakością plonu oraz odpornością na stresy biotyczne i abiotyczne.
 
 
Profil badawczy
 • Mapy genetyczne i lokalizacja loci dla cech ilościowych.
 • Efekty plejotropowe genów jęczmienia.
 • Genetyczne uwarunkowanie jakości technologicznej ziarna pszenicy.
 • Badania transkryptomiczne, proteomiczne i metabolomiczne
 • Opracowywanie metod szybkiej homozygotyzacji mieszańców zbóż i roślin strączkowych. 
 
Metody
 • kultury in vitro,
 • analizy molekularne
 • doświadczenia polowe i szklarniowe
 • fenotypowanie nowej generacji
 • metody biometryczne i statystyczne analizy danych.
 
Obecnie prowadzone prace badawcze
 • Mapy genetyczne i lokalizacja QTL związanych z odpornością jęczmienia na deficyt wody.
 • Efekty fenotypowe locus sdw1/denso u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.).
 • Efekty plejotropowe genów odpowiedzi fotoperiodycznej a podatność roślin jęczmienia jarego na fuzariozę kłosów i akumulację mikotoksyn.
 • Wpływ stresów abiotycznych na zmienność w obrębie lipidomu i fenomu jęczmienia w powiązaniu z ekspresją genu LTP2.
 • Genetyczne i molekularne podstawy zmienności cech technologicznych u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.).
 • Wpływ stresu niedoboru wody na rozwój i architekturę systemu korzeniowego u jęczmienia
 • Wyjaśnianie współdziałania hormonów i jego roli w kształtowaniu architektury roślin jęczmienia
 • Zastosowanie metod biotechnologicznych dla zwiększenia i przyspieszenia postępu biologicznego w hodowli roślin strączkowych.
 
Wybrane publikacje
 • Gudyś K., Guzy-Wróbelska J., Janiak A., Dziurka M.A., Ostrowska A., Hura K., Jurczyk B., Żmuda K., Grzybkowska D., Śróbka J., Urban W., Biesaga-Koscielniak J., Filek M., Koscielniak J., Mikołajczak K., Ogrodowicz P., Krystkowiak K., Kuczyńska A., Krajewski P., Szarejko I. (2018). Integrating genome annotation and QTL regions for physiological and biochemical traits to explore genetic basis of drought response in barley (Hordeum vulgare L.). Frontiers in Plant Science 9: 769.
 • Chmielewska K., Rodziewicz P., Swarcewicz B., Sawikowska A., Krajewski P., Marczak Ł., Ciesiołka D., Kuczyńska A., Mikołajczak K., Ogrodowicz P., Krystkowiak K., Surma M., Adamski T., Bednarek P., Stobiecki M. (2016). Analysis of drought induced proteomic and metabolomic changes in barley (Hordeum vulgareL.) leaves and root unravels some aspects of biochemical mechanisms involved in drought tolerance. Frontiers in Plant Science 7: 1108.
 • Mikołajczak K., Ogrodowicz P., Gudyś K., Krystkowiak K., Sawikowska A., Frohmberg W., Górny A., Kędziora A., Jankowiak J., Józefczyk D., Karg G., Andrusiak J., Krajewski P., Szarejko I., Surma M., Adamski T., Guzy-Wróbelska J., Kuczyńska A. (2016). Quantitative trait loci for yield and yield-related traits in spring barley populations derived from crosses between European and Syrian cultivars. PlosOne 11(5): e0155938.
 • Kuczyńska A., Surma M., Adamski T., Mikołajczak K., Krystkowiak K., Ogrodowicz P. (2013). Effects of the semi-dwarfing sdw1/denso gene in barley. Journal of Applied Genetics 54(4): 381-390.
 
Projekty badawcze
      Kierownik projektu: A. Kuczyńska
      Typ: Wieloletni Program Rządowy
      Okres realizacji: 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2020
      www.bialkoroslinne.iung.pl
      Nr projektu: 2015/17/B/NZ9/01481
      Tytuł projektu: Wpływ stresów abiotycznych na poziom ekspresji genu LTP2 w odniesieniu 
      do lipidomu i fenomu u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
      Kierownik projektu: A. Kuczyńska
      Typ: OPUS
      Okres realizacji: 20 stycznia 2016 - 19 stycznia 2019
 • Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 3
  Tytuł projektu: Badania nad wpływem translokacji 1B/1R na efektywność uzyskiwania linii DH pszenicy oraz ich wartość technologiczną
  Kierownik projektu: T. Adamski
  TYP: MRiRW Postęp biologiczny
  Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020
 • Nr projektu: HOR
  Tytuł projektu: Wpływ stresu niedoboru wody na rozwój i architekturę systemu korzeniowego u jęczmienia (Hordeum vulgare L.Kierownik projektu: A. Kuczyńska
  Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2020