Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin

Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin

Kierownik Zakładu:

dr hab. Robert Malinowski

tel. (+48) 61 65 50 285
e-mail: rmal@igr.poznan.pl

Praca naukowa Zakładu Zintegrowanej Biologii Roślin (ZZBR) dotyczy całościowego zrozumienia procesów biologicznych i wykorzystania zdobytej wiedzy w celu poprawy jakości roślin. Powstanie ZZiBR wiąże się z zatrudnieniem międzynarodowych specjalistów (www.biotalent.eu),  a prowadzone prace obejmują dziedziny takie jak transkryptomika, nanotechnologia, anatomia, fizjologia, bioinformatyka oraz biologia molekularna. Obiekty naszych badań to rośliny modelowe Arabidopsis thaliana oraz Nicotiana tabacum, rośliny uprawne takie jak Pisum sativum, drzewiaste t.j. Salix sp oraz rośliny zielne mające znaczenie farmakologiczne t.j. Hypericum sp. Celem prowadzonych badań jest wykorzystanie endogennych mechanizmów regulatorowych roślin w celu poprawy ich cech użytkowych. Zakład został stworzony dzięki uzyskaniu przez Instytut Genetyki Roślin PAN projektu: BIO-TALENT  EU FP7 ERA-CHAIR No. 621321 „The Creation of the Department of Integrative Plant Biology”.
 
 

W skład Zakładu wchodzą trzy Zespoły:

Zespół Biologii Systemów Roślinnych
Kierownik Zespołu: dr hab. Robert Malinowski
 
Zespół Nanobiotechnologii i Biosyntezy Metabolitów Wtórnych
Kierownik Zespołu: dr Franklin Gregory
 
Zespół Inżynierii Ściany Komórkowej Roślin
Kierownik Zespołu: dr Jorge Almiro Pinto Paiva