Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Biologii Systemów Roślin
Na skróty

Zespół Biologii Systemów Roślin

Lider 

dr hab. Robert Malinowski

 

Skład

dr Karolina Stefanowicz
dr William Truman
mgr inż. Fatema Bakro (doktorantka)
mgr inż. Sara Blicharz (doktorantka)
mgr Soham Mukhopadhyay (doktorant)
mgr Juan Camilo Ochoa (doktorant)

 

Profil badawczy

 • Szlaki sygnałowe odpowiedzialne za regulację kształtu i wielkości liści.
 • Przeprogramowanie rozwoju roślin w odpowiedzi na niekorzystne warunki środowiska.
 • Zmiany postępu cyklu komórkowego oraz różnicowania w odpowiedzi na stres biotyczny lub  infekcję rośliny
 • Zmiana alokacji asymilatów w odpowiedzi na niekorzystne warunki środowiska lub infekcję
 • Regulacja wielkości roślin.

 

Wybrane publikacje

 • Malinowski R., Novak O., Borhan MH, Spichal L., Strnas M., Rolfe SA. (2016). The role of cytokinins in clubroot disease. European Journal of Plant Pathology 145(3): 543–557

 • Malinowski R., Smith JA., Fleming AJ., Scholes JD., Rolfe SA. (2012) Gall formation in clubroot-infected Arabidopsis results from an increase in existing meristematic activities of the host but is not essential for the completion of the pathogen life cycle. The Plant Journal 71: 226-238

 • Rolfe SA, Strelkov SE, Links MG, Clarke WE, Robinson SJ, Djavaheri M, Malinowski R, Haddadi P, Kagale S, Parkin IAP, Taheri A, Borhan MH (2016) The compact genome of the plant pathogen Plasmodiophora brassicae is adapted to intracellular interactions with host Brassica spp. BMC Genomics 17: 1-15

 • Malinowski R., Kasprzewska A., Fleming A.J. (2011) Targetted manipulation of leaf form via local growth repression. The Plant Journal 66: 941-952

 • Kuwabara A., Backhaus A., Malinowski R., Bauch M., Hunt L., Nagata T., Monk N., Sanguinetti G., Fleming A.J. (2011) A shift towards smaller cell size via manipulation of cell cycle gene expression acts to smoothen Arabidopsis leaf shape. Plant Physiology 156: 2196-2206

 

Projekty badawcze

 • Nr projektu: 2016/21/B/NZ9/02020
Tytuł projektu: Rola transportu floemowego w adaptacji grochu do warunków niedoboru wody
Kierownik projektu: R. Malinowski
Typ: OPUS
Okres realizacji: 12 stycznia 2017 - 11 stycznia 2020
 
 • Nr projektu: 2015/17/D/NZ9/01977
Tytuł projektu: Znaczenie przemian ściany komórkowej roślin zainfekowanych przez Plasmodiophora brassicae dla rozwoju patogena
Kierownik projektu: K. Stefanowicz
Typ: SONATA
Okres realizacji: 3 czerwca 2016  -  2 czerwca 2019
 
 • Nr projektu: 2015/19/B/NZ3/01489
Tytuł projektu: Zrozumienie roli zależnych od chityny  odpowiedzi obronnych roślin podczas infekcji  Plasmodiophora brassicae
Kierownik projektu: W. Truman
Typ: OPUS
Okres realizacji: 20 czerwca 2016  -  19 czerwca 2019