Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin

Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Łukasz Stępień

tel. (+48) 61 65 50 286
e-mail: lste@igr.poznan.pl

Zakład Genetyki Patogenów i Odporności Roślin skupia następujące zespoły badawcze: Zespół Fitopatologii Molekularnej, Zespół Interakcji Roślina-Patogen, Zespół Metabolomiki oraz Zespół Struktury i Funkcji Mikrobiomu Roślin.

Obecnie prowadzone badania dotyczą następujących interakcji roślina-patogen (choroba): (i) rzepak ozimy (Brassica napus L.), Leptosphaeria maculans, L. biglobosa (sucha zgnilizna kapustnych), Sclerotinia sclerotiorum (zgnilizna twardzikowa) oraz Alternaria spp. (czerń kapustowatych); (ii) groch (Pisum sativum), patogeny Fusarium oxysporum i F. proliferatum; (iii) różne gatunki łubinu (Lupinus luteus, L. angustifolius, L. albus, L. mutabilis) - Glomerella cingulata/Colletotrichum lupini (antraknoza) i Diaporthe toxica (brunatna plamistość łodyg); (iv) pszenica zwyczajna (Triticum aestivum) - patogeny rodzaju Fusarium (fuzarioza kłosa); (v) kukurydza (Zea mays) i patogeny Fusarium; (vi) jęczmień ozimy (Hordeum vulgare) - Ramularia collo-cygni (ramularioza); (vii) wierzba wiciowa (Salix viminalis) - Melampsora larici-epitea (rdza).

Oprócz grzybów chorobotwórczych badana jest genetyczna odporność mutantów rzepaku i mieszańców międzygatunkowych w obrębie rodzaju Brassica na kiłę kapusty wywoływaną przez pierwotniaki gatunku Plasmodiophora brassicae a także prowadzone są badania nad grzybami z rodzajów Trichoderma i Clonostachys.

Prace badawcze mające na celu identyfikację i mapowanie poszczególnych genów odporności u roślin prowadzone są przy zastosowaniu różnorodnych metod fitopatologicznych, genetycznych, cytogenetycznych (FISH/GISH) oraz technik biologii molekularnej (PCR, Real-Time PCR, PFGE).

Przedmiotem zainteresowania jest także udział niskocząsteczkowych bioaktywnych metabolitów wtórnych roślin i grzybów chorobotwórczych w interakcji tych organizmów, oraz badania roli metabolitów wtórnych w  rekcjach odpornościowych roślin. Identyfikacja nieznanych metabolitów oraz próby określenia roli tych związków w reakcji na stresy środowiskowe prowadzone są przy zastosowaniu ultrasprawnej chromatografii cieczowej (UPLC) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) ze spektrometrią mas (MS).

Patogeny wykrywane są zarówno w tkankach roślin-gospodarzy jak i w powietrzu. Posiadane doświadczenie w analizach aerobiologiczno-molekularnych umożliwiło wdrożenie do praktyki rolniczej największego w Europie systemu wspomagania decyzji w ochronie rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych - SPEC (www.spec.edu.pl) oraz dało możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej o zarodnikach alergennych grzybów rodzaju Alternaria i Cladosporium) przenoszonych z powietrzem.

 

Zespół Fitopatologii Molekularnej
Kierownik Zespołu: prof. dr. hab. Małgorzata Jędryczka
 
Zespół Interakcji Roślina-Patogen
Kierownik Zespołu: dr hab. Łukasz Stępień, prof. IGR PAN
 
Zespół Metabolomiki
Kierownik Zespołu: prof. dr. hab. Piotr Kachlicki
 
Zespół Struktury i Funkcji Mikrobiomu Roślin
Kierownik Zespołu: dr hab. Lidia Błaszczyk