Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Interakcji Roślina-Mikroorganizm
Na skróty

Zespół Interakcji Roślina-Mikroorganizm

Lider

dr hab. Łukasz Stępień, prof. IGR PAN

 

Skład

prof. dr hab. Jerzy Chełkowski - prof. em.
dr hab. Lidia Błaszczyk
dr Justyna Lalak-Kańczugowska
mgr inż. Aneta Basińska-Barczak (doktorantka)
mgr Natalia Witaszak (doktorantka)
mgr inż. Monika Urbaniak (doktorantka)
mgr Lakshmipriya Perincherry (doktorantka)

 

Wśród zainteresowań naukowych zespołu można wyróżnić dwa zasadnicze nurty. Jeden związany jest z patogenicznymi grzybami toksynotwórczymi (głównie z rodzaju Fusarium) infekującymi rośliny uprawne i zdolnymi do syntezy toksycznych metabolitów wtórnych - mykotoksyn. Głównym celem badań jest analiza genetycznych podstaw biosyntezy poszczególnych grup związków przez różne gatunki grzybów, a także poznanie elementów wpływających na regulację aktywności tych szlaków metabolicznych. Z drugiej zaś strony, badania koncentrują się na grzybach z rodzajów Trichoderma i Clonostachys, wykazujących właściwości mykopasożytnicze względem grzybów Fusarium. Celem tych badań jest poznanie molekularnych mechanizmów warunkujących zdolność grzybów antagonistycznych do rozkładu/ detoksyfikacji mykotoksyn fuzaryjnych oraz ich wpływu na fizjologię rośliny gospodarza.

 

Profil badawczy

 • Identyfikacja i charakterystyka molekularna grzybów patogenicznychwzględem roślin i owadów oraz antagonistycznych grzybów z rodzajów Trichoderma i Clonostachys.
 • Analiza toksynotwórczości grzybów Fusarium: identyfikacja genów z poszczególnych szlaków metabolicznych oraz analiza toksyn syntetyzowanych w kulturach in vitro.
 • Ocena aktywności enzymów z grupy CWDE syntetyzowanych przez grzyby pasożytnicze i antagonistyczne.
 • Analiza szybkości i intensywności biotransformacji mykotoksyn fuzaryjnych przez szczepy grzybów w hodowlach płynnych oraz identyfikacja genów i enzymów biorących udział w tych procesach.

Metody

 • izolacja grzybów z próbek środowiskowych i prowadzenie ich kultur na podłożach stałych i płynnych,
 • identyfikacja mikroskopowa gatunków grzybów patogenicznych,
 • analiza markerów  RAPD, SCAR, AFLP, SSR, klonowanie i sekwencjonowanie fragmentów DNA, analiza ekspresji wybranych genów metodą qRT-PCR,
 • analizy aktywności enzymatycznych metodami spektrofotometrycznymi,
 • identyfikacja metabolitów drugorzędowych roślin i grzybów metodami UPLC i HPLC-MS.

Obecnie prowadzone prace badawcze

 • Toksynotwórcze gatunki Fusarium – charakterystyka zmienności wewnątrz- i międzygatunkowej w obrębie klastrów genów biosyntezy mykotoksyn,
 • Grzyby Trichoderma i Clonostachys o zdolnościach do rozkładu mykotoksyn – analiza zmienności i aktywności genów kodujących poszczególne enzymy,
 • Analiza ewolucja klastra genów warunkującego biosyntezę cyklicznych peptydów przez grzyby Fusarium, Trichoderma, Beauveria i inne,
 • Metabolity pochodzenia roślinnego potencjalnie wywołujące u Fusarium proliferatum reakcje na stresy,
 • Wpływ obecności grzybów Trichoderma na fizjologię roślin pszenicy – badania na poziomie anatomicznym, metabolicznym i molekularnym.

Wybrane publikacje

 • Gorczyca A., Oleksy A., Gala-Czekaj D., Urbaniak M., Laskowska M., Waśkiewicz A., Stępień Ł. (2017). Fusarium Head Blight incidence and mycotoxin accumulation in three durum wheat cultivars in relation to sowing date and density. The Science of Nature.

Projekty badawcze

 • Nr projektu: 2015/17/B/NZ9/03577
  Tytuł projektu: Roślinne związki bioaktywne indukujące odpowiedź na stres u patogenicznego grzyba Fusarium proliferatum

  Kierownik projektu: Ł. Stępień
  Typ: OPUS
  Okres realizacji: 18 stycznia 2016 - 17 stycznia 2019
 • Nr projektu: 2014/15/B/NZ9/01544
  Tytuł projektu: Genetyczne podstawy biosyntezy cyklicznych peptydów przez patogeniczne grzyby z rzędu Hypocreales
  Kierownik projektu: Ł. Stępień
  Typ: OPUS
  Okres realizacji: 13 lipca 2015 - 12 stycznia 2019