Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Laureaci nagrody im. Stefana Barbackiego

Laureaci nagrody im. Stefana Barbackiego

Kapituła Nagrody Naukowej z zakresu genetyki roślin im. St. Barbackiego w składzie: prof. prof. F. Dubert (IFR Kraków), R. Hasterok (UŚ Katowice), M. Rapacz (UR Kraków), I. Szarejko (UŚ Katowice), M. Wiwart (UWM Olsztyn) i W. Święcicki – przewodniczący (IGR PAN Poznań) stwierdza co następuje;

 

            Do Kapituły wpłynęły 3 wnioski;

 

dr Marka Marzec z UŚ w Katowicach oraz mgr Karoliny Górnej i mgr Katarzyny Kamel z IGR PAN w Poznaniu. Wszystkie wnioski spełniły wymagania regulaminu nagrody. Z opiniowania wyłączyli się prof. I. Szarejko i prof. W. Święcicki jako opiekunowie/kierownicy naukowi kandydatów do nagrody. Na podstawie oceny osiągnięć naukowych, wskaźników naukometrycznych w tym współczynnika IF i wkładu własnego we współautorstwie postanowiono przyznać;

 

1.      Panu dr Markowi Marzec nagrodę indywidualną I stopnia za opisanie molekularnych  podstaw różnicowania włośników u jęczmienia oraz roli strigolaktonów we wzroście i rozwoju roślin,

 

2.      Pani mgr Katarzynie Kamel nagrodę indywidualna II stopnia za badania nad występowaniem i genetyką alkaloidów w światowych zasobach genowych rodzaju Lupinus,

 

3.      Pani mgr Karolinie Górnej nagrodę indywidualną II stopnia za opracowanie genetycznej i molekularnej charakterystyki patogenicznych grzybów z rodzaju Fusarium.

 

 

 

    Laureaci Nagrody Naukowej z zakresu genetyki roślin im. St. Barbackiego w latach 1994-2016