Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zgłoszenia patentowe
Na skróty

Zgłoszenia patentowe

2012

  • "Kasety ekspresyjne, cząsteczki T-DNA, roślinne wektory ekspresyjne, transgeniczne komórki roślinne oraz ich zastosowanie do wytwarzania szczepionki" - zgłoszony do Urzędu Patentowego RP dnia 14.03.2012 i otrzymał nr zgłoszenia P.398441 (Pniewski T, Kapusta J, Bociąg P, Kostrzak A, Fedorowicz-Strońska O, Krajewski P, Wolko B, Płucienniczak A, Płucienniczak G). 
  • "Kasety ekspresyjne, cząsteczki T-DNA, roślinne wektory ekspresyjne, transgeniczne komórki roślinne oraz ich zastosowanie do wytwarzania szczepionki" - zgłoszony do Urzędu Patentowego RP dnia 14.03.2012 i otrzymał nr zgłoszenia P.398442 (Pniewski T, Kapusta J, Bociąg P, Kostrzak A, Fedorowicz-Strońska O, Krajewski P, Wolko B, Płucienniczak A, Płucienniczak G).

2011

  • Patent ?Uniwersalny nośnik antygenu pochodzenia bakteryjnego, szczepionka przeciwbakteryjna, sposób wytwarzania uniwersalnego nośnika antygenu, zastosowanie uniwersalnego nośnika antygenu? - zgłoszony do Urzędu Patentowego RP dnia 31.12.2010 i otrzymał nr zgłoszenia P.393507 (Kapusta J, Brodzik R, Bociąg P, Cecuda-Adamczewska V, Kęsik-Brodacka M, Wolko B, Płucienniczak A, Płucienniczak G). 
  • Patent ?Rekombinowane przeciwciało monoklonalne o wysokim powinowactwie do antygenu bakteryjnego o natywnej i funkcjonalnej strukturze, sposób otrzymywania przeciwciał monoklonalnych oraz zastosowanie rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych? ? zgłoszony do Urzędu Patentowego RP dnia 31.12.2010 i otrzymał nr zgłoszenia P.393508 (Kapusta J, Kęsik-Brodacka M, Cecuda-Adamczewska V, Sączyńska V, Bociąg P, Brodzik R, Wolko B, Bartoszcze M, Płucienniczak G, Płucienniczak A).

2010

  • Międzynarodowe zgłoszenie patentowe nr PCT/PL2010/050003, z dn. 23 stycznia 2010, ?Expression cassettes, T-DNA fragments, plant expression vectors, transgenic plant cells and their application for making of the vaccine? (Pniewski T, Kapusta J, Płucienniczak A, Płucienniczak G, Bociąg P, Kostrzak A, Fedorowicz-Strońska O, Krajewski P, Wolko B).
  • Zgłoszenia zagraniczne regionalne nr PCT/PL2008/00046, z dn. 9 stycznia 2010, ?Expression cassette, T-DNA fragment, plant expression vector, transgenic plant cell and their application for making of the vaccine? (Pniewski T, Kapusta J, Płucienniczak A, Płucienniczak G, Bociąg P, Kostrzak A, Fedorowicz-Strońska O, Krajewski P, Wolko B).
  • Kraje europejskie ? kraje UE i stowarzyszone, razem 34 - European Patent Office (EPO); Stany Zjednoczone ? US Patent and Trademark Office (USPTO). 

2009

  • Patent ?Kasety ekspresyjne, cząsteczki T-DNA, roślinne wektory ekspresyjne, transgeniczne komórki roślinne oraz ich zastosowanie do wytwarzania szczepionki? zgłoszony do Urzędu Patentowego RP 23 stycznia 2009 r. pod nr P387114 (Pniewski T, Kapusta J, Bociąg P, Kostrzak A, Fedorowicz-Strońska O, Krajewski P, Wolko B, Płucienniczak A, Płucienniczak G).

2007

  • Patent"Kaseta ekspresyjna, cząsteczka T-DNA, roślinny wektor ekspresyjny, transgeniczna komórka roślinna oraz ich zastosowanie do wytwarzania szczepionki"zgłoszony do Urzędu Patentowego RP 28 czerwca 2007 r. pod nr P382769 (Pniewski T, Kapusta J, Bociąg P, Kostrzak A, Wolko B, Płucienniczak A, Płucienniczak G, Wójcik P, Otta H, Wojciechowicz J).