Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
2013

2013

Nr projektu: HOR hn-801-19/13 zad.1

Tytuł projektu: Identyfikacja oraz wprowadzenie do genomu genów determinujacych odporność pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez grzyb Cercosporella herpotrichoides

Kierownik projektu: H. Wiśniewska

Okres realizacji: 1 stycznia 2011 - 31 grudnia 2013
 sprawozdanie 2013

 

Nr projektu: HOR hn-801-19/13 zad.2

Tytuł projektu: Poszukiwanie, tworzenie, ocena i gromadzenie źródeł odporności na fuzariozę kłosów u pszenicy

Kierownik projektu: H. Wiśniewska

Okres realizacji: 1 stycznia 2011 - 31 grudnia 2013
 sprawozdanie 2013

 

Nr projektu: HOR hn-801-19/13 zad.3

Tytuł projektu: Segregacja alleli Glu-1 w populacjach linii DH i SSD pszenicy

Kierownik projektu: T. Adamski

Okres realizacji: 1 stycznia 2008 - 31 grudnia 2013
 sprawozdanie 2013

 

Nr projektu: HOR hn-801-19/13 zad.4

Tytuł projektu: Ocena zmienności cech jakościowych pszenicy na podstawie analizy składu jakościowo-ilościowego wybranych klas białek oraz badań reologicznych

Kierownik projektu: B. Salmanowicz

Okres realizacji: 1 stycznia 2008 - 31 grudnia 2013
 sprawozdanie 2013

 

Nr projektu: HOR hn-801-19/13 zad.5

Tytuł projektu: Zmienność reakcji fotoperiodycznej a przystosowanie odmian pszenicy do różnych warunków klimatyczno-glebowych

Kierownik projektu: T. Adamski

Okres realizacji: 1 stycznia 2011 - 31 grudnia 2013
 sprawozdanie 2013

 

Nr projektu: HOR hn-801-19/13 zad.6

Tytuł projektu: Badanie odporności genotypów pszenżyta na fuzariozę kłosów i akumulację mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie

Kierownik projektu: H. Wiśniewska

Okres realizacji: 1 stycznia 2008 - 31 grudnia 2013
 sprawozdanie 2013

 

Nr projektu: HORhn-801-19/13 zad.7

Tytuł projektu: Badanie efektywności spontanicznie otrzymywanych i indukowanych linii podwojonych haploidów pszenżyta ozimego i jarego w wykorzystaniem kultur in vitro

Kierownik projektu: A. Ślusarkiewicz-Jarzina

Okres realizacji: 1 stycznia 2008 - 31 grudnia 2013
 sprawozdanie 2013

 

Nr projektu: HOR hn-801-19/13 zad.8

Tytuł projektu: Optymalizacja procesu homozygotyzacji mieszańców jęczmienia jarego w aspekcie skracania cyklu hodowlanego

Kierownik projektu: M. Surma

Okres realizacji:1 stycznia 2008 - 31 grudnia 2013
 sprawozdanie 2013

 

Nr projektu: HOR hn-801-19/13 zad.9

Tytuł projektu: Modelowanie statystyczne cech jęczmienia

Kierownik projektu: Z. Kaczmarek

Okres realizacji: 1 stycznia 2011 - 31 grudnia 2013
 sprawozdanie 2013

 

Nr projektu: HOR hn-801-19/13 zad.10

Tytuł projektu: Metody wyboru najlepszych genotypów rzepaku ozimego na podstawie analizy genetycznej ich potomstwa porównywanego w serii doświadczeń populacyjnych i mieszańcowych

Kierownik projektu: E. Adamska

Okres realizacji: 1 stycznia 2011 - 31 grudnia 2013
 sprawozdanie 2013

 

Nr projektu: HOR hn-801-19/13 zad.11

Tytuł projektu: Łubiny - poszukiwanie źródeł i zbadanie sposobu dziedziczenia odporności na choroby grzybowe (fuzarioza i antraknoza) oraz niskiej zawartości i składu jakościowego alkaloidów

Kierownik projektu: W. Święcicki

Okres realizacji: 1 stycznia 2011 - 31 grudnia 2013
 sprawozdanie 2013

 

Nr projektu: HOR hn-801-19/13 zad.12

Tytuł projektu: Poszukiwanie markerów odporności na wyleganie i cech jakościowych nasion grochu

Kierownik projektu: W. Święcicki

Okres realizacji: 1 stycznia 2011 - 31 grudnia 2013
 sprawozdanie 2013

Nr projektu: HOR hn-801-19/13 zad.13

Tytuł projektu: Cecha wczesności kwitnienia u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius) -podstawy genetyczne i molekularne

Kierownik projektu: B. Wolko

Okres realizacji: 1 stycznia 2011 - 31 grudnia 2013
 sprawozdanie 2013 

 

Nr projektu: HOR hn-801-19/13 zad. 14

Tytuł projektu: Poprawienie odporności życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum) na suszę

Kierownik projektu: A. Kosmala

Okres realizacji: 1 stycznia 2011 - 31 grudnia 2013
 sprawozdanie 2013