Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302

 

 

 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Zapomniane hasło?  Zgubiony login?

Europejska Karta Naukowca
Na skróty

Europejska Karta Naukowca

Europejska Karta Naukowca i Kodeks zostały przyjęte przez Komisję Europejską w 2005 roku i zawierają zalecenia określające rolę, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i grantodawców. Kartę i Kodeks podpisały instytucje z 37 krajów.


Kalendarz działań:

- 12/2012: prof. Bogdan Wolko, Dyrektor IGR PAN podpisał list poparcia dla Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Karta i Kodeks są obecnie w fazie wdrażania.

- 4/2013: na Kolegium Instytutu w dniu 8 kwietnia 2013r. prof. Wolko powołał Komisję do spraw Karty i Kodu, w składzie: P. Kachlicki, Z. Zwierzykowski, A. Kosmala, G. Koczyk, T. Pniewski, M. Jędryczka, B. Naganowska, M. Błoch-Przybylska, M. Kaczmarek, J. Strakowska, A. Stachowiak-Szrejbrowska. Zadaniem komisji jest dokonanie analizy wewnętrznej, w celu porównania istniejących w Instytucie zasad i praktyk z zapisami Karty i Kodeksu, a następnie przygotowanie ankiety, która zostanie skierowana do pracowników naukowych i doktorantów.

- 6/2013: do wszystkich pracowników naukowych i doktorantów została rozesłana ankieta. Jej wyniki zostały opracowane, zestawione i poddane dyskusji. W efekcie Dyrekcja IGR PAN spotkała się z samodzielnymi pracownikami naukowymi (30.09), doktorami (2.10) oraz doktorantami (3.10), by omówić wnioski wypływające z ankiety.

- 11/2013: Komisja  ds. Karty i Kodu przygotowała raport wynikający z analizy wewnętrznej wraz z planem działania niezbędnym do wprowadzenia zasad Karty i Kodu.

- 12/2013: raport został wysłany do Komisji Europejskiej.

20.01.2014 Komisja Europejska przyznała IGR PAN prestiżowe logo "HR Excellence in Research".

- 04/2016: raport z samooceny po 2 latach został wysłany do Komisji Europejskiej.

- 04//2016: raport oraz plan działania na lata 2016-2018 zostały zaakceptowane przez KE.