Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Informacje ogólne

Informacje ogólne

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (IGR PAN) jest ważnym centrum naukowym w zakresie badań genetycznych i molekularnych roślin uprawnych.
 
Misją działania IGR PAN jest prowadzenie prac badawczych w zakresie nauk biologicznych  i rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem genetyki  i genomiki roślin oraz upowszechnianie wyników tych badań zgodnie z najwyższymi standardami.
 
IGR PAN, pominąwszy ośrodki uczelniane, jest jedynym instytutem badawczym zajmującym się genetyką roślin w Polsce. Jego główne specjalizacje to: genomika, cytogenetyka, biotechnologia, kultury in vitro, odporność roślin na stresy oraz biometria i bioinformatyka.
 
Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.
 
Z inicjatywy Instytutu ustanowiono w 1994 r. Krajową Nagrodę Naukową z Zakresu Genetyki Roślin im. Stefana Barbackiego. Corocznie przeprowadzany jest konkurs na najlepsze prace młodych pracowników naukowych.
 
W styczniu 2014 roku Komisja Europejska nadała Instytutowi prestiżowe logo HR Excellence in Research premiując tym samym przestrzeganie w IGR zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Naukowców. Informacje o Instytucjach, które posiadają logo HR Excellence in Research znajduje się na portalu EURAXESS.
 
Od lipca 2014 roku w IGR PAN realizowany jest pierwszy w Polsce, pilotażowy konkurs na Katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej - ERA Chairs. W ramach projektu o akronimie BIO-TALENT ("The Creation of the Department of Integrative Plant Biology") utworzono Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu: www.biotalentu.eu.

 

 Statut zatwierdzony przez Prezesa PAN 16 05 2011

      Zmiana statutu zatwierdzona przez Prezesa PAN 20 08 2012

      Zmiana statutu zatwierdzona przez Prezesa PAN 30 12 2014

      Zmiana statutu zatwierdzona przez Prezesa PAN 19 06 2018