Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Obrony 2016

Obrony 2016

29 listopada, godz. 10:00 - publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Dawida Perlikowskiego
 
Tytuł rozprawy "Fizjologiczne i molekularne podstawy tolerancji deficytu wody u form introgresywnych życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) i kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.)".
 
 
Streszczenie:
2 września 2016, godz. 10:00  - publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Mariusza Czyżniejewskiego

Tytuł rozprawy "Zmiany profili metabolitów wybranych traw z kompleksu Lolium-Festuca w odpowiedzi na stresy abiotyczne."

Zawiadomienie M. Czyżniejwski

Autoreferat:

Recenzje: