Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Najem nieruchomości
Na skróty

Najem nieruchomości

OGŁOSZENIE

 

DYREKTOR INSTYTUTU GENETYKI ROŚLIN POLSKIEJ AKADEMII NAUK

w oparciu o: art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1869 i 2201)

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem

 

niezabudowanej części nieruchomości, położonej w Poznaniu, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PO1P/00119230/2, to jest fragmentu działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 3/2 o powierzchni 1ha, obręb 0028 Podolany.

 

1. Ogłoszenie

2. Wzór umowy najmu

3. Mapa poglądowa

4. Formularz Zgłoszenia (pdf)

5. Formularz zgłoszenia (doc)

6. Zarządzenie Nr 18/2018 Dyrektora IGR PAN

7. Regulamin przeprowadzania przetargów...

8. Zarządzenie Nr 19/2018 Dyrektora IGR PAN

9. Regulamin pracy Komisji Przetargowej...

10. Zarządzenie Nr 20 Dyrektora IGR PAN

11. Protokół z postępowania przetargowego na najem nieruchomości