Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
NCN

NCN

Nr projektu: 2016/23/D/NZ9/00043
Tytuł projektu: Zmiany ekspresji genów na poziomie całego genomu liścia flagowego jęczmienia pod wpływem stresów abiotycznych działających symultanicznie
Podtyp: SONATA
Kierownik projektu: K. Mikołajczak
Okres realizacji:  sierpnia 2017 - sierpnia 2020

Nr projektu: 2016/23/D/NZ9/00042
Tytuł projektu: Czynnik transkrypcyjny HvGAMYB w regulacji kwitnienia i jego związek z odpowiedzią fotoperiodyczną w warunkach stresu suszy u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)
Podtyp: SONATA
Kierownik projektu: P. Ogrodowicz
Okres realizacji:  sierpnia 2017 - sierpnia 2020

Nr projektu: 2016/23/B/NZ9/03548
Tytuł projektu: Wyjaśnianie współdziałania hormonów i jego roli w kształtowaniu architektury roślin jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
Podtyp: OPUS
Kierownik projektu: A. Kuczyńska
Okres realizacji:  sierpnia 2017 - sierpnia 2020

Nr projektu: 2016/23/B/NZ9/02175
Tytuł projektu: Plastyczność odpowiedzi poliploidów na stresy środowiskowe: zbadanie regulonu ABI1/HB6 w warunkach stresów solnego i suszy u rzepaku (Brassica napus L.)
Podtyp: OPUS
Kierownik projektu: D. Babula-Skowrońska
Okres realizacji:  26 lipca 2017 -  25 lipca 2020

Nr projektu: 2016/23/N/NZ2/01509
Tytuł projektu: Zróżnicowane losy chromosomów łubinów
Podtyp: PRELUDIUM
Kierownik projektu: W. Bielski
Okres realizacji:  6 lipca 2017 - 5 lipca 2019

Nr projektu: 2016/23/B/NZ9/02677
Tytuł projektu: Hyperisyn: Zastosowanie innowacyjnych narzędzi badawczych do poznania sieci molekularno-genetycznych uwarunkowań szlaku biosyntezy hiperycyny
Podtyp: OPUS
Kierownik projektu: F. Gregory
Okres realizacji:  3 lipca 2017 - 2 lipca 2020

Nr projektu: 2016/23/B/NZ9/00820
Tytuł projektu: Wgląd w molekularne mechanizmy toleracji deficytu wody i regeneracji po jego ustapieniu u wybranych gatunków i mieszańców traw pastewnych kompleksu Lolium-Festuca
Podtyp: OPUS
Kierownik projektu: A. Kosmala
Okres realizacji:  3 lipca 2017 - 2 lipca 2020

Nr projektu: 2016/22/M/NZ9/00251
Tytuł projektu: Regulacja ekspresji genu półkarłowatości sdw1/ denso u jęczmienia (Hordeum vulgare L.) i jej związek z architekturą i fizjologią roślin
Podtyp: HARMONIA
Kierownik projektu: P. Krajewski
Okres realizacji:  17 kwietnia 2017 - 16 kwietnia 2020

Nr projektu: 2016/21/B/NZ9/01875
Tytuł projektu: Geneza i rozpowszechnianie zdolności do biosyntezy oraz metabolizmu makrolaktonów wśród grzybów wyższych
Podtyp: OPUS
Kierownik projektu: G. Koczyk
Okres realizacji:  7 marca 2017 -  6 marca 2020

Nr projektu: 2016/21/D/NZ8/01300
Tytuł projektu: Dynamika zmian genomu w ewolucji i utrzymaniu zdolności symbiotycznego wiązania azotu, w świetle starych ewolucyjnie linii roślin strączkowych
Podtyp: SONATA
Kierownik projektu: K. Czyż (Wyrwa)
Okres realizacji:  7 marca 2017 -  6 marca 2020

Nr projektu: 2016/21/W/ST6/02358
Tytuł projektu: Semantyczne porównywanie zasaobów danych ilościowych
Podtyp: PRELUDIUM
Kierownik projektu: H. Ćwiek-Kupczyńska
Okres realizacji:  24 lutego 2017 - 23 lutego  2019

Nr projektu: 2016/21/B/ NZ9/01980
Tytuł projektu: HyperNano: Badanie zmian metabolizmu wtórnego u Hypericum perforatum pod wpływem nanocząsteczek poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia i technologii "omics"
Podtyp: OPUS
Kierownik projektu: F. Gregory
Okres realizacji:  12 stycznia 2017 - 11 stycznia  2020

Nr projektu: 2016/21/B/NZ9/02020
Tytuł projektu: Rola transportu floemowego w adaptacji grochu do warunków niedoboru wody
Podtyp: OPUS
Kierownik projektu: R. Malinowski
Okres realizacji:  12 stycznia 2017 - 11 stycznia  2020

Nr projektu: 2015/19/B/NZ9/03083
Tytuł projektu: Molekularne podstawy reakcji pszenicy (Triticum aestivum L.) na kolonizację korzeni przez gatunki Trichoderma
Podtyp:  OPUS
Kierownik projektu: L. Błaszczyk
Okres realizacji: 23 czerwca 2016 - 22 czerwca 2019

Nr projektu: 2015/19/N/NZ9/01625
Tytuł projektu: Analiza zmian zachodzących w korzeniach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w wyniku interakcji tych roślin z grzybami Trichoderma
Podtyp: PRELUDIUM
Kierownik projektu: A. Basińska-Barczak
Okres realizacji: 23 czerwca 2016 - 22 czerwca 2018

Nr projektu: 2015/19/B/NZ3/01489
Tytuł projektu: Zrozumienie roli zależnych od chityny  odpowiedzi obronnych roślin podczas infekcji Plasmodiophora brassicae
Podtyp: OPUS
Kierownik projektu: W. Truman
Okres realizacji: 20 czerwca 2016 -  19 czerwca 2019

Nr projektu: 2015/17/D/NZ9/01977
Tytuł projektu: Znaczenie przemian ściany komórkowej roślin zainfekowanych przez Plasmodiophora brassicae dla rozwoju patogena
Podtyp: SONATA
Kierownik projektu: K. Stefanowicz
Okres realizacji: 3 czerwca 2016 - 2 czerwca 2019

Nr projektu: 2015/18/M/NZ2/00422
Tytuł projektu: Mechanizmy leżące u podstaw ewolucji genomów roślinnych, dywersyfikacji i specjacji
Podtyp: HARMONIA
Kierownik projektu: K. Susek
Okres realizacji: 13 maja 2016 - 12 maja 2019

Nr projektu: 2015/18/E/NZ2/00694
Tytuł projektu: PurpleWalls - zintegrowane badania nad (de) regulacją ekspresji genomu w procesie biosyntezy drewna u wierzby purpurowej (Salix purpurea L.)
Podtyp: SONATA BIS
Kierownik projektu: J. Paiva
Okres realizacji: 12 maja 2016 - 11 maja 2019

Nr projektu: 2015/17/D/NZ9/02112
Tytuł projektu: Profilowanie transkryptomu łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) podczas interkacji roślina - patogen: poznanie molekularnych i genetycznych podstaw odporności na grzyby: Collecotrichum lupini i Diaporthe toxica
Podtyp: SONATA
Kierownik projektu: M. Książkiewicz
Okres realizacji: 3 marca 2016 - 2 marca 2019

Nr projektu: 2015/17/D/NZ9/03347
Tytuł projektu: Metabolomiczne i proteomiczne aspekty konserwatywnych mechanizmów odpowiedzi roślin z rodziny Poaceae na fuzariozę kłosów
Podtyp: SONATA
Kierownik projektu: A. Piasecka
Okres realizacji: 8 marca 2016 - 7 marca 2019

Nr projektu: 2015/17/B/NZ9/01481
Tytuł projektu: Wpływ stresów abiotycznych na poziom ekspresji genu LTP2 w odniesieniu do lipidomu i fenomu u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
Podtyp: OPUS
Kierownik projektu: A. Kuczyńska
Okres realizacji: 20 stycznia 2016 - 19 stycznia 2019

Nr projektu: 2015/17/B/NZ9/03577
Tytuł projektu: Roślinne związki bioaktywne indukujące odpowiedź na stres u patogenicznego grzyba Fusarium proliferatum
Podtyp: OPUS
Kierownik projektu: Ł. Stępień
Okres realizacji: 18 stycznia 2016 - 17 stycznia 2019

Nr projektu: 2014/15/N/NZ9/03919
Tytuł projektu: Wpływ wzajemnych powiązań szlaku fotoperiodycznego i wernalizacyjnego na regulację terminu kwitnienia u łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)
Podtyp: PRELUDIUM
Kierownik projektu: S. Rychel
Okres realizacji: 5 sierpnia 2015 - 4 czerwca 2018

Nr projektu: 22014/15/B/NZ9/01544
Tytuł projektu: Genetyczne podstawy biosyntezy cyklicznych peptydów przez patogeniczne grzyby z rzędu Hypocreales
Podtyp: OPUS
Kierownik projektu: Ł. Stępień
Okres realizacji: 13 lipca 2015-12 lipca 2018

Nr projektu: 2014/15/B/NZ9/04809
Tytuł projektu: Analiza funkcjonalna białka SsBX24 zawierającego domeny wiążące cynk w cyklu okołodobowym podczas rozwoju i odpowiedzi na zasolenie
Podtyp: OPUS
Kierownik projektu: T. Rorat
Okres realizacji: 20 lipca 2015-19 lipca 2018

Nr projektu: 2014/15/N/NZ9/00448
Tytuł projektu: Doskonalenie genetyczne pszenżyta poprzez krzyżowania oddalone z formami amfiploidalnymi Aegilops tauschii x Secale cereale w celu podniesienia genów odporności na rdzę brunatną
Podtyp: PRELUDIUM
Kierownik projektu: M. Majka
Okres realizacji: 20 lipca 2015 - 19 lipca 2018

Nr projektu: 2014/13/N/NZ9/03943
Tytuł projektu: Profile ekspresji wybranych genów warunkujących biosyntezę alkaloidów chinolizydynowych w różnych organach łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.)
Podtyp: PRELUDIUM
Kierownik projektu: K. Kamel
Okres realizacji: 27 stycznia 2015-26 stycznia 2018

Nr projektu: 2012/07/E/NZ3/00510
Tytuł projektu: Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do zaburzenia równowagi między proliferacją a różnicowaniem komórek w trakcie infekcji przez Plasmodiophora brassicae
Podtyp: SONATA BIS
Kierownik projektu: R. Malinowski
Okres realizacji: 16 wrzesnia 2013 - 15 marca 2017