Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Krajowe

Krajowe

NCN

 

NCBR

Nr projektu: PBS2/B8/0/2013
Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie modelu przyspieszania hodowli pszenicy (Triticum aestivum  L.) z wykorzystaniem metod biotechnologicznych (Akronim: BIOTRIGEN)
Koordynator projektu: T. Adamski
Liczba członków konsorcjum: 4
Okres realizacji: 1 października 2013 - 28 lutego 2017

 

FUNDUSZE STRUKTURALNE - PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

Nr projektu:UDA-POIG.01.03.01-101/08-00
Tytuł projektu: POLAPGEN Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania zbóż o zwiększonej odporności na suszę
Priorytet 1, Działanie 1.3, Poddziałanie: 1.3.1
Koordynator projektu: P. Krajeski
Liczba członków konsorcjum: 12
Okres realizacji: 1 czerwca 2008 - 31 grudnia 2014
Strona projektu: www.polapgen.pl

WIELOLETNI PROGRAM RZĄDOWY 2010-2015

MRiRW 2010-2013