Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Rada Naukowa IGR PAN

Rada Naukowa IGR PAN

Rada Naukowa kadencji 2015-2018

Członkowie spoza Instytutu

Prof. dr hab. Iwona BARTKOWIAK-BRODA - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB, Poznań

Prof. dr hab. Franciszek DUBERT - Instytut Fizjologii Roślin PAN, Kraków

Prof. dr hab. Jolanta FLORYSZAK-WIECZOREK - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Robert HASTEROK - Uniwersytet Śląski, Katowice

Prof. dr hab. Krzysztof KOWALCZYK - Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

Prof. dr hab. Zbigniew W. KUNDZEWICZ członek korespondent PAN - Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań

Prof. dr hab. Jerzy J. LIPA  członek rzeczywisty PAN -  Instytut Ochrony Roślin-PIB, Poznań

Prof. dr hab. Stefan MALEPSZY członek korespondent PAN -  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA członek korespondent PAN -  Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Piotr MASOJĆ - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

Prof. dr hab. Cezary MĄDRZAK - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Marcin RAPACZ -  Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Prof. dr hab. Marian SANIEWSKI członek rzeczywisty PAN - Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

Prof. dr hab. Maciej STOBIECKI - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Prof. dr hab. Iwona SZAREJKO - Uniwersytet Śląski, Katowice

Prof. dr hab. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Marek ŚWITOŃSKI członek korespondent PAN - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Marian WIWART - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Prof. dr hab. Andrzej WOJCIECHOWSKI - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 

Członkowie z Instytutu

Prof. dr hab. Tadeusz ADAMSKI

Prof. dr hab. Jerzy CHEŁKOWSKI

Dr hab. Andrzej GÓRNY, prof. IGR PAN

Prof. dr hab. Stanisław JEŻOWSKI

Prof. dr hab. Małgorzata JĘDRYCZKA

Prof. dr hab. Piotr KACHLICKI

Prof. dr hab. Zygmunt KACZMAREK

Dr Agnieszka KIEŁBOWICZ-MATUK

Dr hab. Arkadiusz KOSMALA

Prof. dr hab. Paweł KRAJEWSKI

Dr hab. Anetta KUCZYŃSKA

Dr Michał KWIATEK

Dr hab. Robert MALINOWSKI

Prof. dr hab. Barbara NAGANOWSKA

Dr hab. Tomasz PNIEWSKI

Prof. dr hab. Tadeusz RORAT       

Prof. dr hab. Wojciech RYBIŃSKI

Prof. dr hab. Bolesław SALMANOWICZ

Dr hab. Łukasz STĘPIEŃ

Prof. dr hab. Maria SURMA

Dr Karolina SUSEK

Prof. dr hab. Wojciech ŚWIĘCICKI członek korespondent PAN

Prof. dr hab. Halina WIŚNIEWSKA

Prof. dr hab. Bogdan WOLKO

Prof. dr hab. Zbigniew ZWIERZYKOWSKI

 

Prezydium Rady Naukowej

 Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - Przewodnicząca Rady

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka - Zastępca Przewodniczącej Rady

Prof. dr hab. Tadeusz Rorat - Zastępca Przewodniczącej Rady

Dr Agnieszka Kiełbowicz-Matuk - Sekretarz Rady

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak Broda - Przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej

Prof. dr hab. Piotr Masojć - Przewodniczący Komisji ds. Badań Naukowych

Prof. dr hab. Tadeusz Adamski - Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej

Regulamin Rady Naukowej IGR PAN w kadencji 2015-2018

 

Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda - Przewodnicząca

Prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

Dr hab. Tomasz Pniewski

Dr Karolina Susek

Prof. dr hab. Marek Świtoński

Prof. dr hab. Halina Wiśniewska

Prof. dr hab. Zbigniew Zwierzykowski

 

Komisja ds. Badań Naukowych

Prof. dr hab. Piotr Masojć - Przewodniczący

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka

Prof. dr hab. Piotr Kachlicki

Dr hab. Arkadiusz Kosmala

Prof. dr hab. Paweł Krajewski

Prof. dr hab. Cezary Mądrzak

Prof. dr hab. Maciej Stobiecki

 

Komisja Dyscyplinarna

Prof. dr hab. Tadeusz Adamski - Przewodniczący

Prof. dr hab. Bolesław Salmanowicz

Dr hab. Łukasz Stępień

Rzecznik Dyscyplinarny

Prof. dr hab. Paweł Krajewski