Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Historia

Historia

Instytut Genetyki Roślin PAN istnieje ponad 60 lat. W 1954 roku z inicjatywy profesora Stefana Barbackiego został utworzony Zakład Hodowli Roślin PAN. Sześć lat później, 1 stycznia 1961 roku, Zakład Hodowli Roślin PAN został połączony z istniejącym od 1952 roku Zakładem Genetyki PAN w Skierniewicach, kierowanym przez profesora Edmunda Malinowskiego. Utworzony w wyniku fuzji Zakład Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Poznaniu stanowić miał, zgodnie z intencją profesora Barbackiego, centrum badań genetycznych nad roślinami uprawnymi. Zakład w Skierniewicach, kierowany przez profesora Malinowskiego, działał do 1969 r. jako filialny Ośrodek Badań Genetycznych.
 
W 1979 roku Zakład Genetyki Roślin PAN zyskał rangę Instytutu. Prezydium Polskiej Akademii Nauk określiło, że przedmiotem jego działania są badania naukowe w zakresie genetyki roślin, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rolnictwa.
 
Instytut ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych, dyscyplina agronomia. W latach 1976 - 2015 stopień doktora nauk rolniczych uzyskało 93 doktorantów.
 
Instytut Genetyki Roślin PAN, podobnie jak inne placówki naukowe, podlega okresowej ewaluacji. W wyniku uzyskanych ocen, przeprowadzanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut kwalifikowany był do kategorii A. W ocenach parametrycznych przeprowadzonych w 2006 i 2010 roku Instytut znalazł się na odpowiednio 1. i 3. miejscu wśród grupy jednostek naukowych zajmujących się naukami rolniczymi. W ostatniej ocenie paramatrycznej uzyskał ocenę B.