Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Genomiki Zbóż
Na skróty

Zespół Genomiki Zbóż

Lider

prof. dr hab. Halina Wiśniewska

Skład

dr Michał Kwiatek
mgr Maciej Majka (doktorant)
mgr inż. Jolanta Belter
Joanna Maszner

Zespół zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami tworzenia mieszańców międzyrodzajowych i międzygatunkowych, jak również form substytucyjnych, substytucyjnyno-translokacyjnych i introgresywnych w obrębie zbóż głównie pszenicy, pszenżyta i żyta. Badania koncentrują się nad poszerzeniem bioróżnorodności wymienionych gatunków zbóż i wprowadzeniem nowych genów istotnych dla procesu doskonalenia wartości użytkowej oraz tolerancji na biotyczne i abiotyczne czynniki środowiska.

Profil badawczy

 • Badanie syntezy, stabilności cytogenetycznej i składu różnorodnych wtórnych form  pszeniczno-żytnich z introgresją chromatyny  pszenicy diploidalnej Triticum monococcum.
 • Badania nad kontrolowaną introgresją do pszenicy i pszenżyta genów odporności na stresy biotyczne (grzyby patogeniczne) z gatunków o podwyższonej odporności i z gatunków oddalonych z rodzaju Agropyron i  Aegilops.Do analiz wykorzystywane są metody cytogenetyki molekularnej (FISH i GISH).
 • Badania związane z identyfikacją molekularną genów odporności na choroby grzybowe (rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego) przy pomocy zweryfikowanych markerów molekularnych.
 • Poszukiwanie, tworzenie, ocena i gromadzenie źródeł odporności na fuzariozę kłosów u pszenicy i pszenżyta.
 • Identyfikacja oraz wprowadzanie do genomu pszenicy genów determinujących odporność na łamliwość źdźbła powodowaną przez grzyby Oculimacula yallundae i O. acuformis.

Metody

 • metody cytogenetyczne (C-banding, GISH, FISH),
 • identyfikacja molekularna genów odporności na choroby grzybowe za pomocą zweryfikowanych markerów molekularnych i izoenzymatycznych,
 • kultury pylnikowe,
 • testy inokulacyjne w warunkach polowych i ocena badanych genotypów (markery fenotypowe).

Obecnie prowadzone prace badawcze

 • Badanie podatności na rdzę brunatną (Puccinia triticina) oraz ocena zmienności cech jakościowych linii introgresywnych hexaploidalnego pszenżyta z  wprowadzonymi fragmentami genomu T. monococcum (2x) oraz pszenicy uprawnej (6x).
 • Identyfikacja chromosomów w gatunkach diploidalnych i tetraploidalnych kozieńców (Aegilops spp.) oraz w formach mieszańcowych w obrębie plemienia Triticeae.
 • Poszukiwanie, tworzenie, ocena i gromadzenie źródeł  odporności na fuzariozę kłosów u pszenicy.
 • Badanie odporności genotypów pszenżyta na fuzariozę kłosów i akumulację mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie.
 • Identyfikacja oraz wprowadzenie do genomu genów determinujących odporność pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez grzyb Cercosporella herpotrichoides

Wybrane publikacje

 • Majka M., Kwiatek M., Belter J., Wiśniewska H. (2016). Characterization of morphology and resistance to Blumeria graminis of winter triticale monosomic addition lines with chromosome 2D of Aegilops tauschii. Plant Cell Reports DOI 10.1007/s00299-016-2023-x
 • Góral T., Wiśniewska H., Ochodzki P., Walentyn-Góral D. (2016). Higher Fusarium Toxin Accumulation in Grain of Winter Triticale Lines Inoculated with Fusarium culmorum as Compared with Wheat. Toxins 8(10):301 DOI: 10.3390/toxins8100301
 • Majka J., Majka M., Kwiatek M., Wiśniewska H. (2016). Similarities and differences in the nuclear genome organization within Pooideae species revealed by comparative genomic in situ hybridization (GISH). Journal of Applied Genetics DOI: 10.1007/s13353-016-0369-y
 • Kwiatek M., Majka M., Ślusarkiewicz-Jarzina A., Pudelska H., Ponitka A., Belter J., Wiśniewska H.  (2016). Transmission of the Aegilops ovata chromosomes carrying gametocidal factors in hexaploid triticale (×Triticosecale Wittm.) hybrids. Journal od Applied Genetics. DOI: 10.1007/s13353-015-0332-3
 • Kwiatek M., Belter J., Majka M., Wiśniewska H. (2016). Allocation of the S-genome chromosomes of Aegilops variabilis Eig. carrying powdery mildew resistance in triticale (× Triticosecale Wittmack). Protoplasma  253 (2): 329-343.
 • Kwiatek M., Majka M., Majka J., Belter J., Suchowilska E., Wachowska U., Wiwart M., Wiśniewska H. (2016). Intraspecific Polymorphisms of Cytogenetic Markers Mapped on Chromosomes of Triticum polonicum L. PLoS ONE 11(7):e0158883. DOI:10.1371/journal.pone.0158883
 • Wiśniewska H., Surma M., Krystkowiak K., Adamski T., Kuczyńska A., Ogrodowicz P., Mikołajczak K., Belter J., Majka M., Kaczmarek Z., Krajewski P., Sawikowska A., Lenc L., Baturo-Cieśniewska A., Łukanowski A., Góral T., Sadowski Cz. (2016). Simultaneous selection for yield-related traits and susceptibility to Fusarium head blight in spring wheat RIL population. Breeding Science 66: 1-12. DOI: 10.1270/jsbbs.66.1
 • Perlikowski D., Wiśniewska H., Kaczmarek J., Góral T., Ochodzki P., Kwiatek M., Majka M., Augustyniak A., Kosmala A. (2016). Alterations in kernel proteome after infection with Fusarium culmorum in two triticale cultivars with contrasting resistance to Fusarium head blight. Frontiers in Plant Science 7:1217. doi: 10.3389/fpls.2016.01217
Projekty badawcze
 • Nr projektu: 2014/15/N/NZ9/00448
  Tytuł projektu: Doskonalenie genetyczne pszenżyta poprzez krzyżowania oddalone z formami amfiploidalnymi Aegilops tauschii x Secale cereale w celu podniesienia genów odporności na rdzę brunatną
  Kierownik projektu: M. Majka
  Typ:PRELUDIUM
  Okres realizacji: 20 lipca 2015 - 19 lipca 2018
 • Nr projektu: 2013/11/D/NZ9/02719
  Tytuł projektu: Charakterystyka struktury oraz procesów odpowiedzialnych za dziedziczenie chromosomów mieszańców międzyrodzajowych uzyskanych w wyniku krzyżowań pomiędzy wybranymi gatunkami kozieńców (Aegilops spp.) a żytem (Secale cereale L.) i  pszenżytem (X Triticosecale Witt.)
  Kierownik projektu: M. Kwiatek
  Typ: SONATA
  Okres realizacji: 23 lipca 2014 - 22 lipca 2017

 • Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 2
  Tytuł projektu: Wykorzystanie markerów molekularnych i fenotypowych do identyfikacji genów odporności pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez Oculimacula yallundae i O. acuformis
  Kierownik projektu: H. WIsniewska
  TYp: MRiRW Postęp biologiczny
  Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020

 • Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 14
  Tytuł projektu:  Badanie typów odporności pszenżyta ozimego na fuzariozę kłosów za pomocą markerów fenotypowych i metabolicznych
  Kierownik projektu: H. WIsniewska
  TYp: MRiRW Postęp biologiczny
  Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020