Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Genomiki Zbóż
Na skróty

Zespół Genomiki Zbóż

Lider

prof. dr hab. Halina Wiśniewska

Skład

mgr Maciej Majka (doktorant)
mgr inż. Jolanta Belter

Zespół zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami tworzenia mieszańców międzyrodzajowych i międzygatunkowych, jak również form substytucyjnych, substytucyjnyno-translokacyjnych i introgresywnych w obrębie zbóż głównie pszenicy, pszenżyta i żyta. Badania koncentrują się nad poszerzeniem bioróżnorodności wymienionych gatunków zbóż i wprowadzeniem nowych genów istotnych dla procesu doskonalenia wartości użytkowej oraz tolerancji na biotyczne i abiotyczne czynniki środowiska.

Profil badawczy

 • Badanie syntezy, stabilności cytogenetycznej i składu różnorodnych wtórnych form  pszeniczno-żytnich z introgresją chromatyny  pszenicy diploidalnej Triticum monococcum.
 • Badania nad kontrolowaną introgresją do pszenicy i pszenżyta genów odporności na stresy biotyczne (grzyby patogeniczne) z gatunków o podwyższonej odporności i z gatunków oddalonych z rodzaju Agropyron i  Aegilops.Do analiz wykorzystywane są metody cytogenetyki molekularnej (FISH i GISH).
 • Badania związane z identyfikacją molekularną genów odporności na choroby grzybowe (rdzę brunatną, mączniaka prawdziwego) przy pomocy zweryfikowanych markerów molekularnych.
 • Poszukiwanie, tworzenie, ocena i gromadzenie źródeł odporności na fuzariozę kłosów u pszenicy i pszenżyta.
 • Identyfikacja oraz wprowadzanie do genomu pszenicy genów determinujących odporność na łamliwość źdźbła powodowaną przez grzyby Oculimacula yallundae i O. acuformis.

Metody

 • metody cytogenetyczne (C-banding, GISH, FISH),
 • identyfikacja molekularna genów odporności na choroby grzybowe za pomocą zweryfikowanych markerów molekularnych i izoenzymatycznych,
 • kultury pylnikowe,
 • testy inokulacyjne w warunkach polowych i ocena badanych genotypów (markery fenotypowe).

Obecnie prowadzone prace badawcze

 • Badanie podatności na rdzę brunatną (Puccinia triticina) oraz ocena zmienności cech jakościowych linii introgresywnych hexaploidalnego pszenżyta z  wprowadzonymi fragmentami genomu T. monococcum (2x) oraz pszenicy uprawnej (6x).
 • Identyfikacja chromosomów w gatunkach diploidalnych i tetraploidalnych kozieńców (Aegilops spp.) oraz w formach mieszańcowych w obrębie plemienia Triticeae.
 • Poszukiwanie, tworzenie, ocena i gromadzenie źródeł  odporności na fuzariozę kłosów u pszenicy.
 • Badanie odporności genotypów pszenżyta na fuzariozę kłosów i akumulację mikotoksyn fuzaryjnych w ziarnie.
 • Identyfikacja oraz wprowadzenie do genomu genów determinujących odporność pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez grzyb Cercosporella herpotrichoides

Wybrane publikacje

Projekty badawcze
 • Nr projektu: 2014/15/N/NZ9/00448
  Tytuł projektu: Doskonalenie genetyczne pszenżyta poprzez krzyżowania oddalone z formami amfiploidalnymi Aegilops tauschii x Secale cereale w celu podniesienia genów odporności na rdzę brunatną
  Kierownik projektu: M. Majka
  Typ: PRELUDIUM
  Okres realizacji: 20 lipca 2015 - 19 lipca 2018
 • Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 2
  Tytuł projektu: Wykorzystanie markerów molekularnych i fenotypowych do identyfikacji genów odporności pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez Oculimacula yallundae i O. acuformis
  Kierownik projektu: H. WIsniewska
  TYp: MRiRW Postęp biologiczny
  Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020

 • Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 14
  Tytuł projektu:  Badanie typów odporności pszenżyta ozimego na fuzariozę kłosów za pomocą markerów fenotypowych i metabolicznych
  Kierownik projektu: H. WIsniewska
  TYp: MRiRW Postęp biologiczny
  Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020