Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zakład Biotechnologii

Zakład Biotechnologii

Kierownik Zakładu:

dr hab. Tomasz Pniewski

tel. (+48) 61 65 50 251
e-mail: tpni@igr.poznan.pl

W skład Zakładu wchodzą 3 Zespoły: Fenotypowania i Genotypowania Zbóż, Bioinżynierii oraz Biochemii i Biotechnologii Zbóż. W badaniach prowadzonych w  Zespołach stosowane są metody biotechnologiczne, w tym: rekombinacja DNA, transformacja i analiza roślin transgenicznych, kultury in vitro, markery molekularne i białkowe oraz metody reologiczne.
 
W Zespole Bioinżynierii badania koncentrują się na wytwarzaniu w roślinach biofarmaceutyków, przede wszystkim szczepionek doustnych i iniekcyjnych. Prace prowadzone są głównie nad profilaktyczną szczepionką przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B (wzwB, HBV), jak również nad szczepionką terapeutyczną przeciwko chronicznej postaci wzwB, szczepionką biwalentną przeciwko HBV i HIV oraz zastosowaniu nośników białkowych dla epitopów różnych antygenów.
 
Zespoły Biochemii i Biotechnologii Zbóż oraz Fenotypowania i Genotypowania Zbóż prowadzą badania, których celem jest poznanie molekularnych podstaw zmienności cech fenotypowych o znaczeniu użytkowym u pszenicy i jęczmienia. Materiałem badawczym są populacje linii podwojonych haploidów (DH) i linii homozygotycznych uzyskanych techniką pojedynczego ziarna. Analizowane są cechy technologiczne ziarna, efekty plejotropowe genów półkarłowatości oraz poszukiwane są markery dla ważnych cech agronomicznych, w tym dla odporności na stresy biotyczne i abiotyczne.