Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Bioinżynierii
Na skróty

Zespół Bioinżynierii

Lider

dr hab. Tomasz Pniewski

Skład

prof. dr hab. Stanisław Jeżowski
dr hab. Katarzyna Głowacka
mgr inż. Joanna Cerazy-Waliszewska
mgr Aleksandra Gryciuk
mgr inż. Hanna Pudelska
mgr inż. Marcin Pyrski (doktorant)
mgr Karolina Sobańska (doktorantka)
Teresa Szcześniak

Zespół prowadzi badania z zakresu inżynierii genetycznej roślin. Głównym obszarem prac jest wytwarzanie biofarmaceutyków w roślinach transgenicznych. Wiodącym tematem jest profilaktyczna szczepionka przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B (wzwB, HBV), a  także szczepionka terapeutyczna przeciwko chronicznej postaci wzwB, szczepionka biwalentna przeciwko HBV i HIV oraz zastosowanie nośników białkowych dla epitopów różnych antygenów.

Prowadzone są także badania nad modyfikacją genetyczną miskanta (Miscanthus sp.) w kierunku zmiany zawartości cukrów i składu oraz struktury ścian komórkowych w celu zwiększenia wydajności produkcji bioetanolu z biomasy ligno-celulozowej.

Profil badawczy

 • Produkcja białek antygenowych w roślinach.
 • Przetwarzanie materiału roślinnego do form szczepionek doustnych i iniekcyjnych
 • Opracowanie efektywnej immunizacji doustnej oraz iniekcyjno-doustnej.
 • Wykorzystanie VLPs i CLPs jako nośników dla epitopów białek o właściwościach szczepionek.
 • Opracowanie metod transformacji i regeneracji miskanta.
 • Otrzymanie transgenicznego miskanta o zmienionych właściwościach biomasy.

Metody

 • techniki rekombinacji DNA in vitro,
 • transformowanie roślin za pomocą Agrobacterium,
 • kultury roślin in vitro,
 • analizy DNA i białek,
 • analizy odpowiedzi immunologicznej.

Obecnie prowadzone prace badawcze

 • Przetwarzanie materiału z roślin wytwarzających S-HBsAg do form szczepionek doustnych i iniekcyjnych przeciwko HBV.
 • Opracowywanie metodyki efektywnej immunizacji iniekcyjno-doustnej przeciwko HBV z użyciem liofilizowanego materiału roślinnego.
 • Przetwarzanie materiału z roślin wytwarzających antygen fuzyjny PE-SHBsAg do formy prototypowej doustnej szczepionki biwalentnej.
 • Opracowywanie metody transformacji i regeneracji miskanta.
 • Modyfikacja składu i struktury ścian komórkowych roślin modelowych. 

Wybrane publikacje

 • Czyż M., Dembczyński R., Marecik R., Pniewski T. (2016). Stability of S-HBsAg in long-term stored lyophilised plant tissue. Biologicals 44: 69-72. DOI: 10.1016/j.biologicals.2015.12.001
 • Fedorowicz-Strońska O., Kapusta J., Czyż M., Kaczmarek M., Pniewski T. (2016). Immunogenicity of parenterally delivered plant-derived small and medium surface antigens of Hepatitis B Virus. Plant Cell Reports 35: 1209-1212. DOI: 10.1007/s00299-016-1944-8
 • Kwiatek M., Majka M., Ślusarkiewicz-Jarzina A., Pudelska H., Ponitka A., Belter J., Wiśniewska H. (2016). Transmission of the Aegilops ovata chromosomes carrying gametocidal factors in hexaploid triticale (×Triticosecale Wittm.) hybrids. Journal od Applied Genetics. DOI:10.1007/s13353-015-0332-3 
 • Pniewski T., Czyż M., Wyrwa K., Bociąg P., Krajewski P., Kapusta J. (2016). Micropropagation of transgenic lettuce containing HBsAg as a method of mass-scale production of standardised plant material for biofarming purposes. Plant Cell Reports DOI: 10.1007/s00299-016-2056-1

Projekty badawcze

 • Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 18
  Tytuł projektu: Badania nad zwiększeniem efektywności uzyskiwania haploidów w procesie androgenezy oraz optymalizacja parametrów otrzymywania podwojonych haploidów pszenżyta ozimego i jarego
  Kierownik projektu: A. Ślusarkiewicz - Jarzina
  Typ: MRiRW Postęp biologiczny
  Okres realzacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2016