Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż
Na skróty

Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż

Lider

dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN

Skład

prof. dr hab. Tadeusz Adamski
prof. dr hab. Maria Surma
dr Krzysztof Mikołajczak
dr Piotr Ogrodowicz
dr Sławomir Franaszek
mgr Michał Kempa (doktorant)
mgr Kamil Kowalik (doktorant)
mgr inż. Renata Trzeciak
Alina Anioła
Renata Holewińska

Zespół prowadzi badania z zakresu genetyki i genomiki ilościowej, głównie pszenicy i jęczmienia. Obiektem badań są populacje linii homozygotycznych uzyskiwanych różnymi technikami, które są fenotypowane w warunkach szklarniowych i polowych. Celem badań jest poszukiwanie zależności między obserwowaną zmiennością na poziomie fenotypu ze zmiennością na poziomie molekularnym. Analizowane są cechy użytkowe  związane z ilością i jakością plonu oraz odpornością na stresy biotyczne i abiotyczne.

Profil badawczy

 • Mapy genetyczne i lokalizacja loci dla cech ilościowych.
 • Efekty plejotropowe genów jęczmienia.
 • Genetyczne uwarunkowanie jakości technologicznej ziarna pszenicy.
 • Reakcja na długość dnia a zdolność adaptacyjna u pszenicy.
 • Opracowywanie metod szybkiej homozygotyzacji mieszańców zbóż i roślin strączkowych. 

Metody

 • kultury in vitro,
 • analizy molekularne,
 • doświadczenia polowe i szklarniowe,
 • metody biometryczne i statystyczne analizy danych.

Obecnie prowadzone prace badawcze

 • Mapy genetyczne i lokalizacja QTL związanych z odpornością jęczmienia na deficyt wody.
 • Efekty fenotypowe locus sdw1/denso u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.).
 • Efekty plejotropowe genów odpowiedzi fotoperiodycznej a podatność roślin jęczmienia jarego na fuzariozę kłosów i akumulację mikotoksyn.
 • Wpływ stresów abiotycznych na zmienność w obrębie lipidomu i fenomu jęczmienia w powiązaniu z ekspresją genu LTP2.
 • Genetyczne i molekularne podstawy zmienności cech technologicznych u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.).
 • Zastosowanie metod biotechnologicznych dla zwiększenia i przyspieszenia postępu biologicznego w hodowli roślin strączkowych.

Wybrane publikacje

Projekty badawcze

 • Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 3
  Tytuł projektu: Badania nad wpływem translokacji 1B/1R na efektywność uzyskiwania linii DH pszenicy oraz ich wartość technologiczną
  Kierownik projektu: T. Adamski
  TYP: MRiRW Postęp biologiczny
  Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020

  Nr projektu: HOR
  Tytuł projektu: Wpływ stresu niedoboru wody na rozwój i architekturę systemu korzeniowego u jęczmienia (Hordeum vulgare L.Kierownik projektu: A. Kuczyńska
  TYP: MRiRW Postęp biologiczny
  Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2020