Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż
Na skróty

Zespół Fenotypowania i Genotypowania Zbóż

Lider

prof. dr hab. Maria Surma

Skład

prof. dr hab. Tadeusz Adamski
dr hab. Anetta Kuczyńska
dr hab. Karolina Krystkowiak
dr Krzysztof Mikołajczak
dr Piotr Ogrodowicz
mgr Michał Kempa (doktorant)
mgr inż. Renata Trzeciak
Alina Anioła
Renata Holewińska

Zespół prowadzi badania z zakresu genetyki i genomiki ilościowej, głównie pszenicy i jęczmienia. Obiektem badań są populacje linii homozygotycznych uzyskiwanych różnymi technikami, które są fenotypowane w warunkach szklarniowych i polowych. Celem badań jest poszukiwanie zależności między obserwowaną zmiennością na poziomie fenotypu ze zmiennością na poziomie molekularnym. Analizowane są cechy użytkowe  związane z ilością i jakością plonu oraz odpornością na stresy biotyczne i abiotyczne.

Profil badawczy

 • Mapy genetyczne i lokalizacja loci dla cech ilościowych.
 • Efekty plejotropowe genów jęczmienia.
 • Genetyczne uwarunkowanie jakości technologicznej ziarna pszenicy.
 • Reakcja na długość dnia a zdolność adaptacyjna u pszenicy.
 • Opracowywanie metod szybkiej homozygotyzacji mieszańców zbóż i roślin strączkowych. 

Metody

 • kultury in vitro,
 • analizy molekularne,
 • doświadczenia polowe i szklarniowe,
 • metody biometryczne i statystyczne analizy danych.

Obecnie prowadzone prace badawcze

 • Mapy genetyczne i lokalizacja QTL związanych z odpornością jęczmienia na deficyt wody.
 • Efekty fenotypowe locus sdw1/denso u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.).
 • Efekty plejotropowe genów odpowiedzi fotoperiodycznej a podatność roślin jęczmienia jarego na fuzariozę kłosów i akumulację mikotoksyn.
 • Wpływ stresów abiotycznych na zmienność w obrębie lipidomu i fenomu jęczmienia w powiązaniu z ekspresją genu LTP2.
 • Genetyczne i molekularne podstawy zmienności cech technologicznych u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.).
 • Zastosowanie metod biotechnologicznych dla zwiększenia i przyspieszenia postępu biologicznego w hodowli roślin strączkowych.

Wybrane publikacje

 • Mikołajczak K. Ogrodowicz P., Gudyś K., Krystkowiak K., Sawikowska A., Frohmberg W., Górny A., Kędziora A., Jankowiak J., Józefczyk D., Karg G., Andrusiak J., Krajewski P., Szarejko I., Surma M., Adamski T., Guzy-Wróbelska J., Kuczyńska A. (2016). Quantitative trait loci for yield and yield-related traits in spring barley populations derived from crosses between European and Syrian cultivars. PlosOne doi: 10.1371/journal.pone.0155938.
 • Piasecka A., Sawikowska A., Kuczyńska A., Ogrodowicz P., Mikołajczak K., Krystkowiak K., Gudyś K., Guzy-Wróbelska J., Krajewski P., Kachlicki P. (2016) Drought related secondary metabolites of barley (Hordeum vulgare L.) leaves and their mQTLs. Plant Journal DOI: 10.1111/tpj.13430
 • Ogrodowicz P., Adamski T., Mikołajczak K., Kuczyńska A., Surma M., Krajewski P., Sawikowska A., Górny A.G., Gudyś K., Szarejko I., Guzy-Wróbelska J., Krystkowiak K. (2016). QTLs for earliness and yield-forming traits in the Lubuski × CamB barley RIL population under various water regimes. Journal of Applied Genetics DOI: 10.1007/s13353-016-0363-4
 • Krystkowiak K., Langner M., Adamski T., Salmanowicz B.P., Kaczmarek Z., Krajewski P., Surma M. (2016). Interactions between Glu-1 and Glu-3 loci and associations of selected molecular markers with quality traits in winter wheat (Triticum aestivum L.) DH lines. Journal of Applied Genetics DOI: 10.1007/s13353-016-0362-5
 • Mikołajczak K., Kuczyńska A., Krajewski P., Sawikowska A., Surma M., Ogrodowicz P., Adamski T., Krystkowiak K., Górny A.G., Kempa M., Szarejko I., Guzy-Wróbelska J., Gudyś K. (2016). Quantitative trait loci for plant height in Maresi × CamB barley population and their associations with yield-related traits under different water regimes. Journal of Applied Genetics doi:10.1007/s13353-016-0358-1
 • Chmielewska K., Rodziewicz P., Swarcewicz B., Sawikowska A., Krajewski P., Marczak Ł., Ciesiołka D., Kuczyńska A., Mikołajczak K., Ogrodowicz P., Krystkowiak K., Surma M., Adamski T., Bednarek P., Stobiecki M. (2016). Analysis of drought-induced proteomic and metabolomic changes in barley (Hordeum vulgare L.) leaves and roots unravels some aspects of biochemical mechanisms involved in drought tolerance. Frontiers in Plant Science 7 DOI: 10.3389/fpls.2016.01108
 • Wiśniewska H., Surma M., Krystkowiak K., Adamski T., Kuczyńska A., Ogrodowicz P., Mikołajczak K., Belter J., Majka M., Kaczmarek Z., Krajewski P., Sawikowska A., Lenc L., Baturo-Cieśniewska A., Łukanowski A., Góral T., Sadowski Cz. (2016). Simultaneous selection for yield-related traits and susceptibility to Fusarium head blight in spring wheat RIL population. Breeding Science. 66: 1-12. DOI: 10.1270/jsbbs.66.1

Projekty badawcze

 • Tytuł projektu: Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju
  Obszar badawczy: Nowe metody i techniki dla ulepszania wartości odmian roślin strączkowych
  Koordynator w IGR: W. Święcicki
  Zadanie 2.3: Zastosowanie metod biotechnologicznych dla zwiększenia i przyspieszenia postępu biologicznego w hodowli roślin strączkowych
  Kierownik projektu: M. Surma
  Typ: Wieloletni Program Rządowy
  Okres realizacji: 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2020
  www.bialkoroslinne.iung.pl

 • Nr projektu: 2015/17/B/NZ9/01481
  Tytuł projektu: Wpływ stresów abiotycznych na poziom ekspresji genu LTP2 w odniesieniu do lipidomu i fenomu u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
  Kierownik projektu: A. Kuczyńska
  Typ: OPUS
  Okres realizacji: 20 stycznia 2016 - 19 stycznia 2019
 • Nr projektu: PBS2/B8/0/2013
  Tytuł projektu: BIOTRIGEN Opracowanie i wdrożenie modelu przyspieszania hodowli pszenicy (Triticum aestivum L.) z wykorzystaniem metod biotechnologicznych
  Koordynator projektu: T. Adamski
  TYP: PBS NCBR
  Liczba członków konsorcjum: 4
  Okres realizacji: 1 października 2013 -30 września 2016

  Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 3
  Tytuł projektu: Badania nad wpływem translokacji 1B/1R na efektywność uzyskiwania linii DH pszenicy oraz ich wartość technologiczną
  Kierownik projektu: T. Adamski
  TYP: MRiRW Postęp biologiczny
  Okres realizacji: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020

  Nr projektu: HOR hn-801-8/14 zad. 88
  Tytuł projektu: Efekty plejotropowe genów Ppd-H1 i Ppd-H2 a podatność roślin jęczmienia jarego na fuzariozę kłosów i akumulację mikotoksyn
  Kierownik projektu: A. Kuczyńska
  TYP: MRiRW Postęp biologiczny
  Okres realizacji: 1 stycznia 2015 - 31 grudnia 2017