Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302

 

 

 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Zapomniane hasło?  Zgubiony login?

Zakład Genomiki

Zakład Genomiki

Kierownik Zakładu:

prof. dr hab. Barbara Naganowska

tel. (+48) 61 65 50 231
e-mail: bnag@igr.poznan.pl

Zakład Genomiki obejmuje trzy zespoły badawcze, w których obiektami zainteresowań są rośliny strączkowe i zboża.
 
W Zespole Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych obiektami badawczymi są rodzaje Pisum, Cicer, Vicia sativa, Lens i Lupinus. Obszarami zainteresowań jest charakterystyka fenotypowa zasobów, uzupełnianie map genetycznych w tym zarówno lokalizacja nowych genów, mapowanie loci cech ilościowych oraz identyfikacja sprzężonych markerów, a także charakterystyka transkryptomu w rodzaju Lupinus. Celem badań jest określenie zależności poziomu i jakości plonu nasion strączkowych od procesów fizjologicznych oraz możliwości ulepszania odmian pod kątem odporności na porażenie patogenami w zróżnicowanych warunkach środowiskowych.
 
Zespół Struktury i Funkcji Genów specjalizuje się w badaniach organizacji genomów łubinów (rodzaj Lupinus). Prace obejmują identyfikację i analizę genów związanych z ważnymi cechami użytkowymi, m.in. indukcją kwitnienia i interakcją roślina-patogen, generowanie markerów molekularnych, mapowanie genetyczne i fizyczne oraz analizę ekspresji. Prowadzone są również porównawcze analizy bioinformatyczne dotyczące syntenii wybranych regionów genomów gatunków z rodziny Fabaceae. W celu poznania mechanizmów ewolucji genomów roślinnych realizowane są analizy porównawcze na poziomie chromosomów i transkryptomów w obrębie rodzaju Lupinus.
 
Zespół Genomiki Zbóż zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami tworzenia mieszańców międzyrodzajowych i międzygatunkowych, jak również form substytucyjnych, substytucyjno-translokacyjnych i introgresywnych, głównie pszenicy, pszenżyta i żyta. Badania koncentrują się na poszerzeniu bioróżnorodności wymienionych gatunków i wprowadzeniu nowych genów  istotnych dla procesu doskonalenia wartości użytkowej oraz tolerancji na biotyczne i abiotyczne czynniki środowiska.