Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin

Zakład Zintegrowanej Biologii Roślin

Lider

dr hab. Robert Malinowski

Skład

dr Gregory Franklin
dr Jorge Almiro Pinto Paiva
dr Karolina Stefanowicz
dr William Truman
mgr Fatema Bakro
mgr Sara Blicharz
mgr Soham Mukhopadhyay
mgr Juan Camilo Ochoa
dr Selvakesavan Rajendran Kamalabai
mgr Preeti Shakya
mgr Dariusz Kruszka
mgr Qaisar Maqbool
dr Mortaza Khodaeiaminjan
mgr Carolina Gomes
 

Głównym zagadnieniem, nad którym pracuje nasz zespół jest wzrost i rozwój organów u roślin wyższych. Obok badań podstawowych obejmujących poznanie mechanizmów regulujących ostateczną formę organów roślinnych nasze prace mają również aspekt praktyczny związany z poznaniem zależności między rozwojem poszczególnych domen funkcjonalnych roślin a ich zdolnością do efektywnej odpowiedzi na stresy biotyczne i abiotyczne. W naszych badaniach często skupiamy się na poznaniu fizjologicznych aspektów pozwalających na zmianę dynamiki wzrostu, alokacji asymilatów, mechanicznej odporności roślin na stres. 

Profil badawczy

 • Szlaki sygnałowe odpowiedzialne za regulację kształtu i wielkości liści.
 • Przeprogramowanie rozwoju roślin w odpowiedzi na niekorzystne warunki środowiska.
 • Dynamika przemian ściany komórkowej u roślin zielnych i drzewiastych.
 • Zmiany postępu cyklu komórkowego po infekcji Plasmodiophora brassicae.
 • Regulacja wielkości roślin.
 • Wykorzystanie roślin do syntezy substancji aktywnych farmakologicznie.

Metody

 • profilowanie ekspresji genów (Hi-SEQ, Q-RT-PCR),
 • chemicznie indukowane systemy ekspresji genów,
 • anatomia porównawcza,
 • analiza histochemiczna aktywności sekwencji promotorowych in planta,
 • detekcja białek oraz ich aktywności,
 • transgeneza roślin,
 • hybrydyzacja in situ RNA.

Obecnie prowadzone prace badawcze

 •  Aktualnie prowadzimy eksperymenty mające na celu dokładne opisanie kaskady wydarzeń prowadzących do tworzenia się guzów po infekcji  . Prace skoncentrowane są na zmianach postępu cyklu komórkowego oraz decyzji dotyczących różnicowania się komórek.
 • Jednocześnie prowadzimy również prace dotyczące przemian ściany komórkowej w trakcie tworzenia się guzów

Wybrane publikacje

 • Malinowski R., Novak O., Borhan MH, Spichal L., Strnas M., Rolfe SA. (2016). The role of cytokinins in clubroot disease. European Journal of Plant Pathology DOI: 10.1007/s10658-015-0845-y
 • Rolfe S.A., Strelkov S., Links M., Clarke W.E., Robinson S., Djavaheri M., Malinowski R., Haddadi P., Kagale S., Parkin I., Taheri A., Borhan M.H. (2016). The compact genome of the plant pathogen Plasmodiophora brassicae is adapted to intracellular interactions with host Brassica spp. BMC Genomics 17 (1): DOI: 10.1186/s12864-016-2597-2

 

Projekty badawcze

 • Nr projektu: 2012/07/E/NZ3/00510
  Tytuł projektu: Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do zaburzenia równowagi między proliferacją a różnicowaniem komórek w trakcie infekcji przez Plasmodiophora brassicae
  Kierownik projektu: R. Malinowski
  Typ: SONATA BIS
  Okres realizacji: 16 września  2013 - 15 września 2017