Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Biologii Systemów Roślin
Na skróty

Zespół Biologii Systemów Roślin

Lider

dr hab. Robert Malinowski

Skład

dr Karolina Stefanowicz
dr William Truman
mgr inż. Fatema Bakro (doktorantka)
mgr inż. Sara Blicharz (doktorantka)
mgr Soham Mukhopadhyay (doktorant)
mgr Juan Camilo Ochoa (doktorant)

Głównym zagadnieniem, nad którym pracuje nasz zespół jest wzrost i rozwój organów u roślin wyższych. Obok badań podstawowych obejmujących poznanie mechanizmów regulujących ostateczną formę organów roślinnych nasze prace mają również aspekt praktyczny związany z poznaniem zależności między rozwojem poszczególnych domen funkcjonalnych roślin a ich zdolnością do efektywnej odpowiedzi na stresy biotyczne i abiotyczne. W naszych badaniach często skupiamy się na poznaniu fizjologicznych aspektów pozwalających na zmianę dynamiki wzrostu, alokacji asymilatów, mechanicznej odporności roślin na stres. 

Profil badawczy

 • Szlaki sygnałowe odpowiedzialne za regulację kształtu i wielkości liści.
 • Przeprogramowanie rozwoju roślin w odpowiedzi na niekorzystne warunki środowiska.
 • Dynamika przemian ściany komórkowej u roślin zielnych i drzewiastych.
 • Zmiany postępu cyklu komórkowego po infekcji Plasmodiophora brassicae.
 • Regulacja wielkości roślin.
 • Wykorzystanie roślin do syntezy substancji aktywnych farmakologicznie.

Metody

 • profilowanie ekspresji genów (Hi-SEQ, Q-RT-PCR),
 • chemicznie indukowane systemy ekspresji genów,
 • anatomia porównawcza,
 • analiza histochemiczna aktywności sekwencji promotorowych in planta,
 • detekcja białek oraz ich aktywności,
 • transgeneza roślin,
 • hybrydyzacja in situ RNA.

Obecnie prowadzone prace badawcze

 •  Aktualnie prowadzimy eksperymenty mające na celu dokładne opisanie kaskady wydarzeń prowadzących do tworzenia się guzów po infekcji. Prace skoncentrowane są na zmianach postępu cyklu komórkowego oraz decyzji dotyczących różnicowania się komórek.
 • Jednocześnie prowadzimy również prace dotyczące przemian ściany komórkowej w trakcie tworzenia się guzów

Wybrane publikacje

 • Malinowski R., Novak O., Borhan MH, Spichal L., Strnas M., Rolfe SA. (2016). The role of cytokinins in clubroot disease. European Journal of Plant Pathology DOI: 10.1007/s10658-015-0845-y
 • Rolfe S.A., Strelkov S., Links M., Clarke W.E., Robinson S., Djavaheri M., Malinowski R., Haddadi P., Kagale S., Parkin I., Taheri A., Borhan M.H. (2016). The compact genome of the plant pathogen Plasmodiophora brassicae is adapted to intracellular interactions with host Brassica spp. BMC Genomics 17 (1): DOI: 10.1186/s12864-016-2597-2

Projekty badawcze

 • Nr projektu: 2016/21/B/NZ9/02020
  Tytuł projektu: Rola transportu floemowego w adaptacji grochu do warunków niedoboru wody
  Kierownik projektu: R.Malinowski
  Typ: OPUS
  Okres realizacji: 11 stycznia 2017- 10 stycznia 2020

 • Nr projektu: OPUS  2015/19/B/NZ3/01489
  Tytuł projektu: Zrozumienie roli zależnych od chityny  odpowiedzi obronnych roślin podczas infekcji Plasmodiophora brassicae
  Kierownik projektu: W. Truman
  Okres realizacji: 20 czerwca 2016 -  19 czerwca 2019
 • Nr projektu: 2015/17/D/NZ9/01977
  Tytuł projektu: Znaczenie przemian ściany komórkowej roślin zainfekowanych przez Plasmodiophora brassicae dla rozwoju patogena
  Kierownik projektu: K. Stefanowicz
  Typ: SONATA
  Okres realizacji: 3 czerwca 2016 -  2 czerwca 2019
 • Nr projektu: 2012/07/E/NZ3/00510
  Tytuł projektu: Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do zaburzenia równowagi między proliferacją a różnicowaniem komórek w trakcie infekcji przez Plasmodiophora brassicae
  Kierownik projektu: R. Malinowski
  Typ: SONATA BIS
  Okres realizacji: 16 września  2013 - 15 kwietnia 2018