Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302

 

 

 
This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net)

Zapomniane hasło?  Zgubiony login?

Zespół Biologii Systemów Roślin
Na skróty

Zespół Biologii Systemów Roślin

Lider

dr hab. Robert Malinowski

Skład

dr Franklin Gregory
dr Jorge Almiro Pinto Paiva
dr Karolina Stefanowicz
dr William Truman
mgr Fatema Bakro
mgr Sara Blicharz
mgr Carolina Gomes
mgr inż. Marcin Olszak
mgr Preeti Shakya
mgr inż. Piotr Walerowski

Głównym zagadnieniem, nad którym pracuje nasz zespół jest wzrost i rozwój organów u roślin wyższych. Obok badań podstawowych obejmujących poznanie mechanizmów regulujących ostateczną formę organów roślinnych nasze prace mają również aspekt praktyczny związany z poznaniem zależności między rozwojem poszczególnych domen funkcjonalnych roślin a ich zdolnością do efektywnej odpowiedzi na stresy biotyczne i abiotyczne. W naszych badaniach często skupiamy się na poznaniu fizjologicznych aspektów pozwalających na zmianę dynamiki wzrostu, alokacji asymilatów, mechanicznej odporności roślin na stres. 

Profil badawczy

 • Szlaki sygnałowe odpowiedzialne za regulację kształtu i wielkości liści.
 • Przeprogramowanie rozwoju roślin w odpowiedzi na niekorzystne warunki środowiska.
 • Dynamika przemian ściany komórkowej u roślin zielnych i drzewiastych.
 • Zmiany postępu cyklu komórkowego po infekcji Plasmodiophora brassicae.
 • Regulacja wielkości roślin.
 • Wykorzystanie roślin do syntezy substancji aktywnych farmakologicznie.

Metody

 • profilowanie ekspresji genów (Hi-SEQ, Q-RT-PCR),
 • chemicznie indukowane systemy ekspresji genów,
 • anatomia porównawcza,
 • analiza histochemiczna aktywności sekwencji promotorowych in planta,
 • detekcja białek oraz ich aktywności,
 • transgeneza roślin,
 • hybrydyzacja in situ RNA.

Obecnie prowadzone prace badawcze

 •  Aktualnie prowadzimy eksperymenty mające na celu dokładne opisanie kaskady wydarzeń prowadzących do tworzenia się guzów po infekcji  . Prace skoncentrowane są na zmianach postępu cyklu komórkowego oraz decyzji dotyczących różnicowania się komórek.
 • Jednocześnie prowadzimy również prace dotyczące przemian ściany komórkowej w trakcie tworzenia się guzów

Wybrane publikacje

 • Hou W., Shakya P., Gregory F. (2016). A Perspective on Hypericum perforatum genetic transformation. Frontiers in Plant Science doi: 10.3389/fpls.2016.00879

 • Duque A.S., López-Gómez  M., Kráčmarová J., Gomes J.C.N., Lluch C., Fevereiro C.P. (2016). Genetic engineering of polyamine metabolism changes Medicago truncatula responses to water deficit. Plant Cell, Tissue and Organ Culture DOI: 10.1007/s11240-016-1107-1

 • Marslin G., Sarmento B.F.C.C., Franklin G., Martins J.A.R., Silva C.J.R., Gomes A.F.C., Sárria M.P., Coutinho O.M.F.P., Dias A.C.P. (2016). Curcumin Encapsulated into Methoxy Poly(Ethylene Glycol) Poly(ε-Caprolactone) Nanoparticles Increases Cellular Uptake and Neuroprotective Effect in Glioma Cells. Planta Medica 82: 1-11. DOI: http://dx.doi.org/10.1055/s-0042-112030
 • Siram K., Raghavan C.V., Marslin G., Rahman H., Divakar S., Balakumar K. Gregory F. (2016). Quillaja saponin: A prospective emulsifier for the preparation of solid lipid nanoparticles. Colloids and surfaces B: Biointerfaces DOI: 10.1016/j.colsurfb.2016.07.065
 • Siram K., Marslin G., Raghavan Ch. V., Balakumar K., Rahman H., Franklin G. (2016). A brief perspective on the diverging theories of lymphatic targeting with colloids. International Journal of Nanomedicine 11: 1-6.
 • Franklin G., Beerhues L., Cellárová E. (2016). Molecular and biotechnological advancements in Hypericum species. Frontiers in Plant Science. 7: 1687. DOI: 10.3389/fpls.2016.01687

 • Malinowski R., Novak O., Borhan MH, Spichal L., Strnas M., Rolfe SA. (2016). The role of cytokinins in clubroot disease. European Journal of Plant Pathology DOI: 10.1007/s10658-015-0845-y
 • Rolfe S.A., Strelkov S., Links M., Clarke W.E., Robinson S., Djavaheri M., Malinowski R., Haddadi P., Kagale S., Parkin I., Taheri A., Borhan M.H. (2016). The compact genome of the plant pathogen Plasmodiophora brassicae is adapted to intracellular interactions with host Brassica spp. BMC Genomics 17 (1): DOI: 10.1186/s12864-016-2597-2
 • Ribeiro T.M., Barrela R.M., Berges H., Marques C., Loureiro J., Morais-Cecilio L., Paiva J.A.P. (2016). Advancing Eucalyptus Genomics: Cytogenomics Reveals Conservation of Eucalyptus Genomes. Frontiers in Plant Science. DOI: 10.3389/fpls.2016.00510

 

Projekty badawcze

 • Nr projektu: 2016/21/B/NZ9/01980
  Tytuł projektu: HyperNano - Badanie zmian metabolizmu wtórnego u Hypericum perforatum pod wpływem nanocząsteczek poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia i technologii 'omics' .
  Kierownik projektu: F. Gregory
  Typ: OPUS
  Okres realizacji: 2017-2020

 • Nr projektu: 2016/21/B/NZ9/02020
  Tytuł projektu: Rola transportu floemowego w adaptacji grochu do warunków niedoboru wody
  Kierownik projektu: R.Malinowski
  Typ: OPUS
  Okres realizacji: 2017-2020
 • Nr projektu: 2015/17/D/NZ9/01977
  Tytuł projektu: Znaczenie przemian ściany komórkowej roślin zainfekowanych przez Plasmodiophora brassicae dla rozwoju patogena
  Kierownik projektu: K. Stefanowicz
  Typ: SONATA
  Okres realizacji: 3 czerwca 2016 -  2 czerwca 2019

 • Nr projektu: 2015/18/E/NZ2/00694
  Tytuł projektu: PurpleWalls - zintegrowane badania nad (de) regulacją ekspresji genomu w procesie biosyntezy drewna u wierzby purpurowej (Salix purpurea L.)
  Kierownik projektu: J. Paiva
  Typ: SONATA BIS
  Okres realizacji: 11 maja 2016 - 10 maja 2019
 • Nr projektu: 2012/07/E/NZ3/00510
  Tytuł projektu: Kompleksowa analiza mechanizmów prowadzących do zaburzenia równowagi między proliferacją a różnicowaniem komórek w trakcie infekcji przez Plasmodiophora brassicae
  Kierownik projektu: R. Malinowski
  Typ: SONATA BIS
  Okres realizacji: 16 września  2013 - 15 września 2017