Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Zespół Inżynierii Ściany Komórkowej
Na skróty

Zespół Inżynierii Ściany Komórkowej

Lider

dr Jorge Almiro Pinto Paiva

Skład

dr Mortaza Khodaeiaminjan
mgr Carolina Gomes (doktorantka)

Profil badawczy

Aktualne badania koncentrują się przede wszystkim na komórkach drewna, z wykorzystaniem metod zintegrowanej biologii:
a) roli ścian komórkowych i jej wpływu na dynamikę wzrostu i rozwoju roślin,
b) odkrywanie fizjologicznego, genetycznego i molekularnego determinizmu leżącego u podstaw wariancji ściany komórkowej w kontekście zmian klimatycznych, szkodników i chorób;
c) opracowanie modeli predykcyjnych ścian komórkowych opartych na cechach ściany komórkowej w celu zidentyfikowania nowych wskazówek oraz odkrywania nowych biomolekuł pochodzących z komórek komórkowych oraz wykorzystania ścian komórek do bioenergii.

Praca badawcza zespołu będzie się koncentrować na biosyntezie i tworzeniu wtórnej ściany komórkowej roślin, wykorzystując jako  główny model wierzbę purpurową (Salix purpurea L.). Eukaliptus i Medicago truncatula są również wykorzystywane jako modele do funkcjonowania i regulacji wtórnej ściany komórkowej roślin.

Metody

 • analiza DNA skoncentrowana na metylacji DNA
 • profilowanie ekspresji genów (NGS, RT-qPCR, proteomika)
 • wysokoprzepustowe fenotypowanie
 • transgeneza roślin
 • mapy QTL i grup sprzężeń

Obecnie prowadzone prace badawcze

 • ustanowienie protokołów dla kultur in vitro i transformacji wierzby purpurowej
 • identyfikacja genów kandydujących dla wtórnej ściany komórkowej i innych cech rozwojowych u wierzby purpurowej
 • identyfikacja genów referencyjnych dla ekspresji genów
 • opracowanie nieniszczących, wysokowydajnych modeli do analizy chemicznej biomasy wierzby purpurowej

Wybrane publikacje

 • Leroy T., Roux C., Villate L., Bodénès C., Romiguier J., Paiva J.A.P., Dossat C., Aury J-M., Plomion Ch., Kremer A. (2017). Extensive recent secondary contacts between four European white oak species. New Phytologist 214(2): 865–878, DOI: 10.1111/nph.14413
 • Duque A.S., López-Gómez  M., Kráčmarová J., Gomes J.C.N., Lluch C., Fevereiro C.P. (2016). Genetic engineering of polyamine metabolism changes Medicago truncatula responses to water deficit. Plant Cell, Tissue and Organ Culture DOI: 10.1007/s11240-016-1107-1
 • Ribeiro T.M., Barrela R.M., Berges H., Marques C., Loureiro J., Morais-Cecilio L., Paiva J.A.P. (2016). Advancing Eucalyptus Genomics: Cytogenomics Reveals Conservation of Eucalyptus Genomes. Frontiers in Plant Science. DOI: 10.3389/fpls.2016.00510

 

Projekty badawcze