Zagraniczne

EpiTraits  Epigenetic regulation of economically important traits

Typ projektu: Marie Curie Action Initial Training Network (EU FP7 PEOPLE)

Nr grantu: 316965

Okres realizacji:1 października 2012 - 30 września 2016

Koordynator projektu: Maike Stam, Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia

Koordynator w IGR PAN: Paweł Krajewski

Liczba członków konsorcjum: 15

www.epitraits.eu

 

TRANSPLANT  Trans-national infrastructure for plant genomic science

Typ projektu: Capacities-Infrastructures-2011-2

Nr grantu: RI-283496

Okres realizacji: 1 września 2011 - 31 sierpnia 2015

Koordynator projektu: Paul Kersey, EMBL-EBI, Hinxton, Wielka Brytania

Koordynator w IGR PAN: Paweł Krajewski

Liczba członków konsorcjum: 11

www.transplantbd.eu

 

GrassMargins Enhancing biomass production from marginal lands with perennial grasses

Typ projektu: FP7-KBBE-2011-5

Nr grantu: 289461

Okres realizacji: 1 września 2011 - 31 sierpnia 2015

Koordynator: Susanne Barth, Teagasc, Carlow, Irlandia

Koordynator w IGR PAN: Stanisław Jeżowski

Liczba członków konsorcjum: 12

www.grassmargins.com

 

SYSFLO  Training in systems biology applied to flowering

Typ projektu: Marie Curie Action Initial Training Network

Nr grantu: 237909

Okres realizacji: 1 grudnia 2009 - 30 listopada 2013

Koordynator projektu: Brendan Davies, University of Leeds, Wielka Brytania

Koordynator w IGR PAN: Paweł Krajewski

Liczba członków konsorcjum: 7

www.sysflo.eu

 

StatSeq  Statistical Challenges On The 1000? Genome Sequences In Plants

Typ projektu: COST Action TD0801

Okres realizacji: 2009 - 2013

Koordynator: Marco Bink, Plant Research International, Wageningen, Holandia

Koordynator w IGR: Paweł Krajewski

Konsorcjanci: COST Action Participants (www.statseq.eu)

www.statseq.eu

 

TRANSISTOR Trans-Cis elements regulating key switches in plant development

Typ projektu: MRTN-CT-2004-512285

Okres realizacji: 1 stycznia 2005 - 31 grudnia 2008

Koordynator: Lucia Colombo, University of Milan, Włochy

Koordynator w IGR: Paweł Krajewski

Liczba członków konsorcjum: 8