Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Obecnie realizowane projekty badawcze

Obecnie realizowane projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane w Instytucie Genetyki Roślin PAN finansowane są ze źródeł krajowych oraz Unii Europejskiej. Obecnie prowadzone są badania w ramach krajowych projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), a także w ramach Wieloletniego Programu Rządowego.