Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
NCN

NCN

Nr projektu: OPUS 2018/29/B/NZ9/01457
Tytuł projektu: Funkcja białka jądrowego StBBX20 w regulacji czasu kwitnienia i tuberyzacji u ziemniaka uprawnego
Kierownik projektu: Agnieszka Kiełbowicz-Matuk
Okres realizacji: 1 marca 2019 - 28 lutego 2022

Nr projektu: PRELUDIUM 2018/29/N/NZ9/00854
Tytuł projektu: Wpływ zmian w profilu ekspresji genów kodujących białka CesA, PAL i WAK podczas stresu chłodu na skład i strukturę ściany komórkowej Miscanthus sinensis
Kierownik projektu: Karolina Sobańska
Okres realizacji: 2 stycznia 2019 - 1 stycznia 2021

Nr projektu: ETIUDA 2018/28/T/NZ9/00073
Tytuł projektu: Analiza cytomolekularna i fenotypowa oraz ocena odporności na grzyby patogeniczne form pszenżyta ozimego (x Triticosecale Wittm.) z introgresją chromatyny Aegilops tauschii Coss.
Kierownik projektu: Maciej Majka
Okres realizacji: 1 lutego 2019 - 31 stycznia 2020

Nr projektu: ETIUDA 2018/28/T/NZ9/00074
Tytuł projektu: Charakterystyka cytogenetyczna Festuca pratensis oraz allotetraploidalnego mieszańca Festuca pratensis x Lolium perenne
Kierownik projekty: Joanna Majka
Okres realizacji: 1 października 2018 - 30 września 2019

Nr projektu: OPUS 2017/27/B/NZ9/01591
Tytuł projektu: Dynamika mykobiomu endosfery pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i jej wpływ na wzrost i kondycję rośliny
Kierownik projektu: Lidia Błaszczyk
Okres realizacji: 29 czerwca 2018 - 28 czerwca 2021

Nr projektu: PRELUDIUM 2017/25/N/NZ9/02525
Tytuł projektu: Zmienność potencjału biosyntezy depsipeptydów pod wpływem czynników regulacyjnych wśród przedstawicieli fito- i entomopatogenów u Hypocreales
Kierownik projektu: Monika Urbaniak
Okres realizacji: 21 lutego 2018 - 20 lutego 2020

Nr projektu: OPUS 2017/25/B/NZ9/01210
Tytuł projektu: Role enzymów litycznych i mykotoksyn wytwarzanych przez grzyby Fusarium w procesie patogenezy, oraz metabolitów odpowiedzialnych za odpowiedź obronną roślin
Kierownik projektu: Łukasz Stępień
Okres realizacji: 9 lutego 2018 - 8 lutego 2021

Nr projektu: OPUS 2017/25/B/NZ9/00720
Tytuł projektu: HyperAgro: Interakcja Hypericum- Agrobacterium jako model pozwalający zrozumieć zjawisko obrony związanej z patogenezą u roślin opornych na transformację
Kierownik projektu: Franklin Gregory
Okres realizacji: 7 lutego 2018 - 6 lutego 2021

Nr projektu: PRELUDIUM 2017/25/N/NZ9/00001
Tytuł projektu: Analiza molekularnych mechanizmów mrozoodporności u form introgresywnych Lolium multiflorum/Festuca arundinacea
Kierownik projektu: Adam Augustyniak
Okres realizacji: 1 lutego 2018 - 31 stycznia 2020

Nr projektu: OPUS 2016/23/B/NZ9/03548
Tytuł projektu: Wyjaśnianie współdziałania hormonów i jego roli w kształtowaniu architektury roślin jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
Kierownik projektu: Anetta Kuczyńska
Okres realizacji:  3 września 2017 - 2 września 2020

Nr projektu: SONATA 2016/23/D/NZ9/00043
Tytuł projektu: Zmiany ekspresji genów na poziomie całego genomu liścia flagowego jęczmienia pod wpływem stresów abiotycznych działających symultanicznie
Kierownik projektu: Krzysztof Mikołajczak
Okres realizacji: 10 sierpnia 2017 - 9 sierpnia 2020

Nr projektu: SONATA 2016/23/D/NZ9/00042
Tytuł projektu: Czynnik transkrypcyjny HvGAMYB w regulacji kwitnienia i jego związek z odpowiedzią fotoperiodyczną w warunkach stresu suszy u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)
Kierownik projektu: Piotr Ogrodowicz
Okres realizacji:  10 sierpnia 2017 - 9 sierpnia 2020

Nr projektu: OPUS 2016/23/B/NZ9/02175
Tytuł projektu: Plastyczność odpowiedzi poliploidów na stresy środowiskowe: zbadanie regulonu ABI1/HB6 w warunkach stresów solnego i suszy u rzepaku (Brassica napus L.)
Kierownik projektu: Danuta Babula-Skowrońska
Okres realizacji:  26 lipca 2017 - 25 lipca 2020

Nr projektu: PRELUDIUM 2016/23/N/NZ2/01509
Tytuł projektu: Zróżnicowane losy chromosomów łubinów
Kierownik projektu i wykonawca: Wojciech Bielski
Okres realizacji:  6 lipca 2017 -  5 lipca 2019

Nr projektu: OPUS 2016/23/B/NZ9/02677
Tytuł projektu: Hyperisyn: Zastosowanie innowacyjnych narzędzi badawczych do poznania sieci molekularno-genetycznych uwarunkowań szlaku biosyntezy hiperycyny
Kierownik projektu: Franklin Gregory
Okres realizacji: 3 lipca 2017 - 2 lipca 2020

Nr projektu: OPUS 2016/23/B/NZ9/00820
Tytuł projektu: Wgląd w molekularne mechanizmy tolerancji deficytu wody i regeneracji po jego ustąpieniu u wybranych gatunków i mieszańców traw pastewnych kompleksu Lolium-Festuca
Kierownik projektu: Arkadiusz Kosmala
Okres realizacji:  3 lipca 2017 - 2 lipca 2020

Nr projektu: HARMONIA 2016/22/M/NZ9/00251
Tytuł projektu: Regulacja ekspresji genu półkarłowatości sdw1/ denso u jęczmienia (Hordeum vulgare L.) i jej związek z architekturą i fizjologią roślin
Kierownik projektu: Paweł Krajewski
Okres realizacji:  17 kwietnia 2017 - 16 kwietnia 2020

Nr projektu: OPUS 2016/21/B/NZ9/01875
Tytuł projektu: Geneza i rozpowszechnianie zdolności do biosyntezy oraz metabolizmu makrolaktonów wśród grzybów wyższych
Kierownik projektu: Grzegorz Koczyk
Okres realizacji:  7 marca 2017 -  6 marca 2020

Nr projektu: SONATA 2016/21/D/NZ8/01300
Tytuł projektu: Dynamika zmian genomu w ewolucji i utrzymaniu zdolności symbiotycznego wiązania azotu, w świetle starych ewolucyjnie linii roślin strączkowych
Kierownik projektu: Katarzyna Czyż (Wyrwa)
Okres realizacji:  7 marca 2017 -  6 marca 2020

Nr projektu: PRELUDIUM 2016/21/W/ST6/02358
Tytuł projektu: Semantyczne porównywanie zasobów danych ilościowych
Kierownik projektu: Hanna Ćwiek-Kupczyńska
Okres realizacji:  24 lutego 2017 - 23 lutego 2020

Nr projektu: OPUS 2016/21/B/ NZ9/01980
Tytuł projektu: HyperNano: Badanie zmian metabolizmu wtórnego u Hypericum perforatum pod wpływem nanocząsteczek poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia i technologii "omics"
Kierownik projektu: Franklin Gregory
Okres realizacji:  12 stycznia 2017 - 11 stycznia  2020

Nr projektu:  OPUS 2016/21/B/NZ9/02020
Tytuł projektu: Rola transportu floemowego w adaptacji grochu do warunków niedoboru wody
Kierownik projektu: Robert Malinowski
Okres realizacji:  12 stycznia 2017 - 11 stycznia  2020

Nr projektu: OPUS 2015/19/B/NZ9/03083
Tytuł projektu: Molekularne podstawy reakcji pszenicy (Triticum aestivum L.) na kolonizację korzeni przez gatunki Trichoderma
Kierownik projektu: Lidia Błaszczyk
Okres realizacji: 23 czerwca 2016 - 22 czerwca 2020

Nr projektu: OPUS  2015/19/B/NZ3/01489
Tytuł projektu: Zrozumienie roli zależnych od chityny  odpowiedzi obronnych roślin podczas infekcji Plasmodiophora brassicae
Kierownik projektu: William Truman
Okres realizacji: 20 czerwca 2016 -19 czerwca 2020

Nr projektu: SONATA  2015/17/D/NZ9/01977
Tytuł projektu: Znaczenie przemian ściany komórkowej roślin zainfekowanych przez Plasmodiophora brassicae dla rozwoju patogena
Kierownik projektu: Karolina Stefanowicz
Okres realizacji: 3 czerwca 2016 - 2 grudnia 2019

Nr projektu: HARMONIA  2015/18/M/NZ2/00422
Tytuł projektu: Mechanizmy leżące u podstaw ewolucji genomów roślinnych, dywersyfikacji i specjacji
Kierownik projektu: Karolina  Susek
Okres realizacji: 13 maja 2016 - 12 maja 2020

Nr projektu: SONATA BIS  2015/18/E/NZ2/00694
Tytuł projektu: PurpleWalls - zintegrowane badania nad (de) regulacją ekspresji genomu w procesie biosyntezy drewna u wierzby purpurowej (Salix purpurea L.)
Kierownik projektu: Jorge Paiva
Okres realizacji: 12 maja 2016 - 11 stycznia 2020

Nr projektu: SONATA  2015/17/D/NZ9/02112
Tytuł projektu: Profilowanie transkryptomu łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) podczas interkacji roślina - patogen: poznanie molekularnych i genetycznych podstaw odporności na grzyby: Collecotrichum lupini i Diaporthe toxica
Kierownik projektu: Michał Książkiewicz
Okres realizacji: 3 marca 2016 - 2 marca 2020

Nr projektu: SONATA  2015/17/D/NZ9/03347
Tytuł projektu: Metabolomiczne i proteomiczne aspekty konserwatywnych mechanizmów odpowiedzi roślin z rodziny Poaceae na fuzariozę kłosów
Kierownik projektu: Anna Piasecka
Okres realizacji: 8 marca 2016 - 7 marca 2020

Nr projektu: OPUS  2015/17/B/NZ9/01481
Tytuł projektu: Wpływ stresów abiotycznych na poziom ekspresji genu LTP2 w odniesieniu do lipidomu i fenomu u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
Kierownik projektu: Anetta Kuczyńska
Okres realizacji: 20 stycznia 2016 - 19 stycznia 2020

Nr projektu: OPUS  2015/17/B/NZ9/03577
Tytuł projektu: Roślinne związki bioaktywne indukujące odpowiedź na stres u patogenicznego grzyba Fusarium proliferatum
Kierownik projektu: Łukasz Stępień
Okres realizacji: 18 stycznia 2016 - 17 lipca 2019