Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Profesury

Profesury

W dniu 28 lipca 2014 roku dr hab. Halina Wiśniewska, lider Zespołu Genomiki Zbóż, otrzymała nominację na profesora nauk rolniczych.

W dniu 26 czerwca 2014 roku dr hab. Piotr Kachlicki, zastępca dyrektora ds. naukowych i lider Zespołu Metabolomiki, otrzymał nominację na profesora nauk rolniczych.

W dniu 2 kwietnia 2014 roku dr hab. Barbara Naganowska, lider Zespołu Genomiki Strukturalnej i Funkcjonalnej Roślin Strączkowych, otrzymała nominację na profesora nauk rolniczych.

W dniu 27 marca 2014 roku dr hab. Wojciech Rybiński z Zakładu Genomiki otrzymał nominację na profesora nauk rolniczych.