Notice: Undefined index: alias in /home/people/clients/igrpan/igrwww/www_prod/modules/MleCMS/MleCMS.module.php on line 302
Wydarzenia
Na skróty

Wydarzenia

Fotoperiodyczna regulacja kwitnienia u gatunków ,należących do rodzaju Solanum

Data: 2017-06-28
dr Agnieszka Kiełbowicz-Matuk
28 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie członków PTG, na którym wykład wygłosi Pani dr Agnieszka Kiełbowicz-Matuk z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.

Plant metabolomics part 2

Data: 2017-06-28
prof. dr hab. Piotr Kachlicki
Seminar for PhD students within PLANT GENETICS lectures.

Powstawanie i obieg dokumentów oraz co z tego wynika

Data: 2017-06-22
dr Jarosław Matysiak
Szkolenie z archiwizacji prowadzone przez dr. Jarosława Matysiaka.

Modulation of plant immunity by positive and negative control systems involved in calcium signalling

Data: 2017-06-13
dr William Truman
Scientific seminar of the Institute by dr William Truman, Department of Integrative Plant Biology

Intercultural communication

Data: 2017-06-08
BIO-TALENT & BOMIS
Intercultural communication seminar within the BIO-TALENT WP4 Soft skills seminars.

Plant E-Infrastructures: WheatIS & French Elixir node

Data: 2017-05-29
Hadi Quesneville
Invited talk within BIO-TALENT WP4 series BIOINFORMATICS by dr Hadi Quesneville, Unité de Recherches en Génomique-Info, INRA Versailles

Harnessing structural and functional genomics of narrow-leafed and white lupins to search for candidate genes conferring important agronomic traits

Data: 2017-05-26
Michał Ksiązkiewicz
Scientific seminar of the Institute by dr Michał Książkiewicz, Dept. of Genomics.

Biologia Roślin Użytkowych

Data: 2017-05-24
Arkadiusz Kosmala
Zajęcia dla studentów Wydziału Biologii UAM

Apoplastic and symplastic phloem loading in tree leaves

Data: 2017-05-11
prof. Gertrud Lohaus
Invited talk within BIO-TALENT WP4 series INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY by prof. Gertrud Lohaus, University of Wuppertal

Metody biometryczne stosowane w badaniach genetycznych

Data: 2017-05-10
prof. dr hab. Zygmunt Kaczmarek
Wykład dla doktorantów w ramach cyklu "Genetyka roślin".

Massive Analyses of cDNA Ends for simultaneous gene expression profiling and genotyping

Data: 2017-04-28
Bjorn Rotter, GenXPro
Invited talk by dr Bjorn Rotter (GenXPro, Germany) within BIO-TALENT WP4 series: BIOINFORMATICS

SRUC and plant health – research, education and extension

Data: 2017-04-26
dr Mark Hocart
An open seminar by dr Mark Hocart (SRUC) organized by PTFit.

Identification and management of Phytophthora ramorum on Larix spp.

Data: 2017-04-26
Alastair Maclaren
Doctoral seminar by Alastair Maclaren MSc.  (SRUC).

Why to study the populations of Fusarium pathogenic fungi?

Data: 2017-04-21
Łukasz Stępień
Scientific seminar of the Institute by dr hab. Łukasz Stępień, Dept. of Pathogen Genetics and Plant Resistance

Quality in an Age of Change: Reference Resources and Big Data

Data: 2017-03-30
Paul Kersey

Seminar within BIO-TALENT WP4 Cooperation and transfer of knowledge

series: Bioinformatics

Speaker dr Paul Kersey, EMBL-EBI, Hinxton, UK

Improving photoprotection kinetics to increase photosynthesis and crop productivity

Data: 2017-03-23
Katarzyna Głowacka
Scientific seminar of the Institute by dr hab. Katarzyna Głowacka,

Department of Biotechnology, IPG PAS

University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

Analiza funkcji białka StZPR1 w regulacji ekspresji genów zależnych od cyklu dobowego w rozwoju oraz w odpowiedzi na stresy abiotyczne u ziemniaka uprawnego Solanum tuberosum

Data: 2017-03-17
Jagoda Czarnecka
Seminarium próbne przed otwarciem przewodu doktorskiego, mgr inz Jagoda Czarnecka Zakład Biologii Stresów Srodowiskowych

Wykorzystanie naturalnej zmienności i modyfikacji genetycznych traw z rodzaju Miscanthus jako źródła biomasy dla potrzeb produkcji biopaliw

Data: 2017-03-17
Joanna Cerazy-Waliszewska
Próbne wystąpienie przed otwarciem przewodu doktorskiego mgr inż. Joanny Cerazy-Waliszewskiej, Zakład Biotechnologii.

Visualization of Phytophthora palmivora infection in oil palm leaflets with fluorescent proteins and cell viability markers.

Data: 2017-03-07
Juan Camilo Ochoa
Doctoral seminar by Juan Camilo Ochoa, Dept. of Integrative Plant Biology

Comparative transcriptomic analysis between susceptible Brassica juncea and resistant Sinapis alba on challenge with Alternaria brassicicola to understand the mechanism of non-host resistance against the 'black spot' disease of oilseed mustard

Data: 2017-03-07
Soham Mukhopadhyay
Dcotoral seminar by Soham Mukhopadhyay, Dept. of Integrative Plant Biology

SEED YIELD AND QUALITY OF SNAKE MELON (Cucumis melo (L.) Naud. var. flexuosus) OF THE KURDISH ORIGIN

Data: 2017-03-07
Noor Ramzi
Doctoral seminar by Noor Ramzi, Dept. of Pathogen Genetics and Plant Resistance

Szkoła Biotechnologii

Data: 2017-02-22 do 2017-02-23
BIOTALENT
Szkoła Biotechnologii organizowana w ramach WP4 projektu BIO-TALENT. Główny wykładowca - dr Markus Sack. Wymagana rejestracja przez biotalent@igr.poznan.pl. Szczegóły wkrótce!

Domestic protein sources and domestic protein security

Data: 2017-02-17
Wojciech Święcicki
Scientific seminar of the Institute by prof. Wojciech Święcicki, Dept. of genomics

Epicuticular wax patterns on plants in in vivo and in vitro conditions

Data: 2017-01-27
Tomasz Książczyk
Seminarium naukowe IGR PAN - dr Tomasz Książczyk, Zakład Biologii Stresów Środowiskowych.

Nutrigenomika: o genach, żywieniu i zdrowiu

Data: 2017-01-18
dr hab. Agata Chmurzyńska
Wykład w ramach PTG.

Noc Biologów

Data: 2017-01-13
Doktoranci i adiunkci IGR PAN
Zapraszamy na kolejną edycję NOCY BIOLOGÓW - zapisy przez stronę http://nocbiologow.pl/index.php?id=jednostka&nazwa=poznan1