Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Journal of Applied Genetics

Journal of Applied Genetics

Czasopismo założone w roku 1960 z inicjatywy prof. Stefana Barbackiego pod nazwą Genetica Polonica. Redaktorami naczelnymi byli kolejno: prof. Stefan Barbacki (1960-1979), prof. Tadeusz Ruebenbauer (1980-1991), prof. Zygmunt Kaczmarek (1992-2000) i prof. Marek Świtoński (2000-2022). Od roku 2023 redaktorem naczelnym jest prof. Łukasz Stępień (IGR PAN).

JAG publikuje recenzowane prace oryginalne, krótkie komunikaty oraz artykuły przeglądowe koncentrujące się na badaniach aplikacyjnych nad wszelkimi aspektami genetyki i genomiki roślin, ludzi, zwierząt i drobnoustrojów. Jest czasopismem o zasięgu światowym, indeksowanym przez Web of Science, Scopus i inne systemy bibliograficzne.

Artykuły mogą być publikowane w systemie Open Accesss z licencją Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Od roku 2011 wydawcą JAG jest platforma Springer. Na stronie wydawcy dostępne są artykuły opublikowane od roku 2006:

Journal of Applied Genetics na platformie Springer

Wykazy artykułów opublikowanych w Genetica Polonica w latach 1993-1994 oraz w Journal of Applied Genetics w latach 1995-2010 dostępne są w

Polish Scientific Journal Database

Artykuły opublikowane w Genetica Polonica w latach 1991-1994 są dostępne w

Bibliotece Nauki

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk