Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Sekretariat Naukowy

SEKRETARZ NAUKOWY

mgr inż. MAGDALENA ROTH

e-mail: mrot@igr.poznan.pl
tel.: (+48 61) 65 50 273

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk