Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Obrony 2021-2022

30 listopada 2022 roku o godz. 9:30 w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 34 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. farm. Dariusza M. Kruszki.
Tytuł rozprawy: "Zmiany metabolomu Arabidopsis thaliana i Hypericum perforatum w odpowiedzi na oddziaływanie nanocząstek metali".

 
 

Wykaz prac doktorskich 2022 r.

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Data uzyskania stopnia doktora

Lakshmipriya PerincherryThe role of Fusarium mycotoxins and lytic enzymes in fusariosis of pea (Pisum sativum L.)prof. dr hab. Łukasz Stępień 23.03.2022 r.
Juan Camilo Ochoa CabezasElucidation of genetic factors determining resistance or susceptibility to clubroot disease through genome wide association study, transcriptome profiling and functional genetics in Arabidopsis natural accessionsdr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN23.03.2022 r.
Piotr PlewińskiGenetyczne i molekularne podstawy cechy wczesności kwitnienia łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)dr hab. Michał Książkiewicz

11.07.2022 r. 

 Pradeep MatamDeveloping novel tools towards understanding the hypericin biosynthesis in Hypericum perforatum L.dr hab. Franklin Gregory, prof. IGR PAN 13.12.2022 r.  
Soham Mukhopadhyay Evaluating modes of resistance to Plasmodiophora brassicae in Arabidopsis thalianadr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN 13.12.2022 r.   
Dariusz M. KruszkaZmiany metabolomu Arabidopsis thaliana i Hypericum perforatum w odpowiedzi na oddziaływanie nanocząstek metaliprof. dr hab. Piotr Kachlicki 13.12.2022 r.   

 

Wykaz prac doktorskich 2021 r.

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Data uzyskania stopnia doktora

Katarzyna Maria LechowiczFunkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego oraz systemu antyoksydacyjnego traw kompleksu Lolium-Festuca w warunkach suszyprof. dr hab. Arkadiusz Kosmala 17.03.2021 r.
Marcin PyrskiCząstki kapsydopodobne HBcAg otrzymane w roślinach, jako składnik szczepionek oraz bionanocząstekprof. dr hab. Tomasz Pniewski17.03.2021 r.
Adam Jan Augustyniak

Fizjologiczne i molekularne podstawy hartowania na mróz form introgresywnych życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) i kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.)

prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala17.03.2021 r.
Natalia Witaszak

Zmiany metabolizmu podstawowego i wtórnego Fusarium proliferatum pod wpływem roślinnych związków bioaktywnych

prof. dr hab. Łukasz Stępień
01.07.2021 r.
Monika Ewa UrbaniakZmienność sekwencji genów kodujących syntetazy peptydów nierybosomalnych oraz charakterystyka wytwarzanych metabolitów z grupy heksadepsipeptydów u Hypocrealesprof. dr hab. Łukasz Stępień 01.07.2021 r.
Dimitrios ZisisData analysis methods for inference on chromatin configuration on the basis of 4C-seq experimentsprof. dr hab. Paweł Krajewski01.07.2021 r.
Noor Nazar Ramzi, RAMZIDetermination of Plasmodiophora brassicae pathotypes in Poland and characterization of Brassicaceae resistance to clubrootprof. dr hab. Małgorzata Jędryczka01.07.2021 r.
Aneta Anna Basińska-BarczakZmiany zachodzące w roślinach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w wyniku kolonizacji korzeni przez grzyby Trichodermadr hab. Lidia Błaszczyk09.12.2021 r. 
Waldemar Ulaszewski

Transfer chromatyny Aegilops kotschyi Boiss., zawierającej geny warunkujące odporność na rdzę brunatną i żółtą, do pszenżyta ozimego (× Triticosecale Wittm.)

dr hab. Michał Kwiatek, prof. UPP 09.12.2021 r.  

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk