Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk

Obrony 1991-1995

 

Wykaz przewodów doktorskich zakończonych obroną przed Radą Naukową Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu w latach 1991 - 1995

Imię i nazwisko

Tytuł rozprawy doktorskiej

Promotor

Data uzyskania stopnia doktora

Małgorzata Jędryczka

Metody oceny odporności oraz tworzenie genotypów grochu siewnego (Pisum sativum L.) odpornych na fuzariozę (Fusarium oxysporum Schlecht. f. sp. pisi [Van Hall] Snyd. et Hans)

Doc. dr hab. I. Frencel

14.12.1995

Lubosława Ewa Nowaczyk

Wielozarodkowość u pomidora (Lycopersicum)

Prof. dr hab. K. Duczmal

06.10.1994

Somsak Apisitwanich

Application of morphological and isozymic markers in pea gene mapping

Prof. dr hab. W.K. Święcicki

20.01.1994

 

Copyright Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk