Na skróty

Scientific council

COMPOSITION OF THE SCIENTIFIC COUNCIL
Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences 2019-2022

External members:

Prof. dr hab. Iwona BARTKOWIAK-BRODA – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB, Poznań

Dr hab. Paweł BEDNAREK, prof. ICHB PAN – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Prof. dr hab. Franciszek DUBERT – Instytut Fizjologii Roślin PAN, Kraków

Prof. dr hab. Jolanta FLORYSZAK-WIECZOREK – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Robert HASTEROK – Uniwersytet Śląski, Katowice

Prof. dr hab. Zbigniew W. KUNDZEWICZ członek korespondent PAN – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań

Prof. dr hab. Stefan MALEPSZY czł. rzecz. PAN – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA członek korespondent PAN – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Cezary MĄDRZAK – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Dr hab. Beata MYŚKÓW, prof. nadzw. – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

Prof. dr hab. Wacław ORCZYK – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB, Radzików

Prof. dr hab. Monika RAKOCZY-TROJANOWSKA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. Marian SANIEWSKI członek rzeczywisty PAN – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

Prof. dr hab. Maria SURMA (prof. emeryt.) – Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

Prof. dr hab. Agnieszka SZALEWSKA-PAŁASZ – Uniwersytet Gdański, Gdańsk

Prof. dr hab. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Wojciech ŚWIĘCICKI członek korespondent PAN – Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

Prof. dr hab. Marek ŚWITOŃSKI członek korespondent PAN – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Dr hab. Krystyna WINIARCZYK, prof. nadzw. – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Prof. dr hab. Marian WIWART – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Prof. dr hab. Zbigniew ZWIERZYKOWSKI (prof. emeryt.) – Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

 

IPG PAS members:

Dr hab. Lidia BŁASZCZYK

Dr Katarzyna CZYŻ

Prof. dr hab. Małgorzata JĘDRYCZKA

Prof. dr hab. Piotr KACHLICKI

Dr hab. Agnieszka KIEŁBOWICZ-MATUK

Prof. dr hab. Arkadiusz KOSMALA

Prof. dr hab. Paweł KRAJEWSKI

Dr hab. Anetta KUCZYŃSKA, prof. IGR PAN

Dr Justyna LALAK-KAŃCZUGOWSKA

Dr hab. Robert MALINOWSKI, prof. IGR PAN

Mgr inż. Katarzyna MIKOŁAJCZAK

Dr Krzysztof MIKOŁAJCZAK

Prof. dr hab. Barbara NAGANOWSKA

Dr hab. Tomasz PNIEWSKI, prof. IGR PAN

Prof. dr hab. Łukasz STĘPIEŃ

Prof. dr hab. Halina WIŚNIEWSKA

Prof. dr hab. Bogdan WOLKO


Committe of the Scientific Council:

Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – Przewodnicząca Rady

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka – Zastępca Przewodniczącej Rady

Prof. dr hab. Barbara Naganowska – Zastępca Przewodniczącej Rady

Dr Justyna Lalak-Kańczugowska – Sekretarz Rady

Dr Katarzyna Czyż – Zastępca Sekretarza Rady

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak Broda – Przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej

Prof. dr hab. Cezary Mądrzak – Przewodniczący Komisji ds. Badań Naukowych

Prof. dr hab. Wojciech Święcicki – Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej

Uchwała Rady Naukowej IGR PAN z 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zamin w Regulaminie Rady Naukowej IGR PAN (only polish version)

Regulations of the Scientific Council IPG PAS in the term of office 2019-2022

 

Commission for the Development of Scientific Staff:

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda - Przewodnicząca

Prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

Dr hab. Tomasz Pniewski, prof. IGR PAN

Prof. dr hab. Łukasz Stępień

Dr Karolina Susek

Prof. dr hab. Marek Świtoński

Prof. dr hab. Halina Wiśniewska

Uchwała do regulaminu Komisji do spraw Rozwoju Kadry Naukowej Rady Naukowej IGR PAN z 27 lutego 2018 r.(only polish version)

Regulamin Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej(only polish version)

 

Research Committee:

Dr hab. Paweł Bednarek, prof. IGR PAN

Prof. dr hab. Robert Hasterok

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka

Prof. dr hab. Cezary Mądrzak - Przewodniczący

Prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

Prof. dr hab. Marian Wiwart

Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska

Uchwała w sprawie zmian w Regulaminie Komisji ds. Badań Naukowych z 26 czerwca 2019 r. (only polish version)

Regulamin Komisji ds. Badań Naukowych (only polish version)

 

Disciplinary Commission:

Dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN

Prof. dr hab. Łukasz Stępień

Prof. dr hab. Wojciech Święcicki - Przewodniczący

 

Disciplinary spokesperson:

Prof. dr hab. Paweł Krajewski

 

Application Commission:

Dr hab. Robert Malinowski, prof. IGR PAN

Dr hab. Beata Myśków, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Maria Surma