Na skróty

Scientific council

COMPOSITION OF THE SCIENTIFIC COUNCIL
Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences 2019-2022

External members:

Prof. dr hab. Iwona BARTKOWIAK-BRODA - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB, Poznań

Prof. dr hab. Franciszek DUBERT - Instytut Fizjologii Roślin PAN, Kraków

Prof. dr hab. Jolanta FLORYSZAK-WIECZOREK - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Robert HASTEROK - Uniwersytet Śląski, Katowice

Prof. dr hab. Krzysztof KOWALCZYK - Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

Prof. dr hab. Zbigniew W. KUNDZEWICZ członek korespondent PAN - Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań

Prof. dr hab. Jerzy J. LIPA członek rzeczywisty PAN - Instytut Ochrony Roślin-PIB, Poznań

Prof. dr hab. Stefan MALEPSZY czł. rzecz. PAN - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA członek korespondent PAN - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Piotr MASOJĆ - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

Prof. dr hab. Cezary MĄDRZAK - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Marcin RAPACZ - Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Prof. dr hab. Marian SANIEWSKI członek rzeczywisty PAN - Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

Prof. dr hab. Maciej STOBIECKI - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Prof. dr hab. Iwona SZAREJKO - Uniwersytet Śląski, Katowice

Prof. dr hab. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Marek ŚWITOŃSKI członek korespondent PAN - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

Prof. dr hab. Marian WIWART - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Prof. dr hab. Andrzej WOJCIECHOWSKI - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań


IPG PAS members:

Prof. dr hab. Tadeusz ADAMSKI

Dr hab. Lidia BŁASZCZYK

Prof. dr hab. Jerzy CHEŁKOWSKI

Prof. dr hab. Stanisław JEŻOWSKI

Prof. dr hab. Małgorzata JĘDRYCZKA

Prof. dr hab. Piotr KACHLICKI

Prof. dr hab. Zygmunt KACZMAREK

Dr hab. Agnieszka KIEŁBOWICZ-MATUK

Dr hab. Arkadiusz KOSMALA, prof. IGR PAN

Prof. dr hab. Paweł KRAJEWSKI

Dr Magdalena KROC

Dr hab. Anetta KUCZYŃSKA, prof. IGR PAN

Dr hab. Robert MALINOWSKI

Prof. dr hab. Barbara NAGANOWSKA

Dr hab. Tomasz PNIEWSKI, prof. IGR PAN

Prof. dr hab. Wojciech RYBIŃSKI

Dr hab. Łukasz STĘPIEŃ, prof. IGR PAN

Dr Karolina SUSEK

Prof. dr hab. Wojciech ŚWIĘCICKI członek korespondent PAN

Prof. dr hab. Halina WIŚNIEWSKA

Prof. dr hab. Bogdan WOLKO


Committe of the Scientific Council:

Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - Przewodnicząca Rady

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka - Zastępca Przewodniczącej Rady

Prof. dr hab. Barbara Naganowska - Zastępca Przewodniczącej Rady

Dr hab. Agnieszka Kiełbowicz-Matuk - Sekretarz Rady

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak Broda - Przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej

Prof. dr hab. Piotr Masojć - Przewodniczący Komisji ds. Badań Naukowych

Prof. dr hab. Tadeusz Adamski - Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej


 Regulations of the Scientific Council IPG PAS in the term of office 2019-2022

 

Commission for the Development of Scientific Staff:

Prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda - Przewodnicząca

Prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

Dr hab. Tomasz Pniewski, prof. IGR PAN

Dr hab. Łukasz Stępień, prof. IGR PAN

Dr Karolina Susek

Prof. dr hab. Marek Świtoński

Prof. dr hab. Halina Wiśniewska


Research Committee:

Prof. dr hab. Piotr Masojć - Przewodniczący

Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka

Prof. dr hab. Piotr Kachlicki

Dr hab. Arkadiusz Kosmala

Prof. dr hab. Paweł Krajewski

Prof. dr hab. Cezary Mądrzak

Prof. dr hab. Maciej Stobiecki


Disciplinary Commission:

Prof. dr hab. Tadeusz Adamski - Przewodniczący

Prof. dr hab. Bolesław Salmanowicz

Dr hab. Łukasz Stępień

 

Disciplinary spokesperson:

Prof. dr hab. Paweł Krajewski

 

Application Commission:

Dr hab. Lidia Błaszczyk

Dr hab. Robert Malinowski

Prof. dr hab. Marcin Rapacz