Institute of Plant Genetics
Polish Academy of Sciences

Reports

Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2021 roku (only polish version)

sprawozdanie 2021

Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2020 roku (only polish version)

sprawozdanie 2020

Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2019 roku (only polish version)
sprawozdanie 2019

Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2018 roku (only polish version)
sprawozdanie 2018

Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2017 roku (only polish version)
sprawozdanie 2017

Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej w 2016 roku (only polish version)
sprawozdanie 2016

Copyright Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences