2021-2022

October 5, 2021 at 12:30 p.m. in lecture room at the Instuitute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences will be held a public defence of a doctoral dissertation by Aneta Basińska-Barczak MSc Eng.
 
The doctoral dissertation is titled: "Zmiany zachodzące w roślinach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w wyniku kolonizacji korzeni przez grzyby Trichoderma" (Only Polish version).
 
Abstract:

Reviews:

 

 

 

List of Doctoral Thesis Titles in 2021

Name and surname

 PhD Dissertation Titles

Supervisor

 The official date of the PhD award

Katarzyna Maria LechowiczFunkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego oraz systemu antyoksydacyjnego traw kompleksu Lolium-Festuca w warunkach suszyprof. dr hab. Arkadiusz Kosmala 17.03.2021
Marcin PyrskiCząstki kapsydopodobne HBcAg otrzymane w roślinach, jako składnik szczepionek oraz bionanocząstekprof. dr hab. Tomasz Pniewski 17.03.2021
Adam Jan AugustyniakFizjologiczne i molekularne podstawy hartowania na mróz form introgresywnych życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) i kostrzewy trzcinowej (Festuca arundinacea Schreb.)prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala 17.03.2021
Natalia WitaszakZmiany metabolizmu podstawowego i wtórnego Fusarium proliferatum pod wpływem roślinnych związków bioaktywnychprof. dr hab. Łukasz Stępień
01.07.2021
Monika Ewa UrbaniakZmienność sekwencji genów kodujących syntetazy peptydów nierybosomalnych oraz charakterystyka wytwarzanych metabolitów z grupy heksadepsipeptydów u Hypocrealesprof. dr hab. Łukasz Stępień01.07.2021 
Dimitrios ZisisData analysis methods for inference on chromatin configuration on the basis of 4C-seq experimentsprof. dr hab. Paweł Krajewski01.07.2021
Noor Nazar Ramzi, RamziDetermination of Plasmodiophora brassicae pathotypes in Poland and characterization of Brassicaceae resistance to clubrootprof. dr hab. Małgorzata Jędryczka01.07.2021
Aneta Anna Basińska-BarczakZmiany zachodzące w roślinach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w wyniku kolonizacji korzeni przez grzyby Trichodermadr hab. Lidia Błaszczyk